nieuws

Facultatieve
Sponsors

Het Moment CRKBO-erkend

29 maart 2011

Het Moment is met ingang van maart 2011 geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs van het Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION). Alle auditbare onderdelen zijn positief bevonden.

Dit betekent voor de studenten van de post-hbo-opleiding ‘Ritueel begeleiden bij afscheid’ een kwaliteitsgarantie ten aanzien van: het aannamebeleid en de toelatingscriteria, de oriëntatie en de leveringsvoorwaarden, het ontwikkelde studiemateriaal en de trainingsdagen, de docenten en de stagebegeleiders, de toetsingscriteria en de beoordelingen.

Daarnaast heeft Het Moment sinds 2007 een samenwerkingsverband met de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. Vermeldenswaardig is tevens dat de opleiding dankzij de registratie vrijgesteld van BTW blijft.


Voor meer informatie, zie Het Moment of stuur een e-mail naar info@hetmoment.nu .