nieuws

Facultatieve
Sponsors

HERDENKINGSMIDDAG VERSTROOITERREIN DE EENDENKOOI

6 september 2006

Zaterdag 16 september is verstrooiterrein De Eendenkooi - einde Oude Middelhorst, voorbij de Ree - in Haren één dag toegankelijk voor het publiek. Van 13.00 tot 16.00 uur kunnen nabestaanden van mensen van wie de as op dit terrein is verstrooid, vrij rondwandelen. Tijdens de herdenkingsmiddag kan men het sfeervolle terrein bezoeken, terwijl men nadenkt en herinneringen ophaalt. De sfeer, begeleiding en opvang ter plekke maken liefdevol herdenken mogelijk. De herdenking is voor de tweede keer en wordt elke derde zaterdag in september gehouden.

Liefdevol
Met de openstelling willen de organisatoren voldoen aan de groeiende vraag van nabestaanden om de plek waar hun dierbare is verstrooid te kunnen bezoeken. De jaarlijkse openstelling voorziet structureel in de behoefte van nabestaanden. Sinds 1972 is De Eendenkooi in gebruik als verstrooiterrein. Doordat de asresten anoniem en op ongemarkeerde plaatsen werden verstrooid, zal het voor nabestaanden niet mogelijk zijn zich op een bepaalde plek te oriënteren. De Eendenkooi is de laatste rustplaats van hun dierbare. Gezien de natuurlijke opzet is het terrein niet goed toegankelijk voor minder validen. De herdenkingsmiddag is een gezamenlijk initiatief van zes grote uitvaartondernemingen: Yarden, Algemeen Belang, Monuta, Uitvaartcentrum Boerhaavelaan, Westera en Uitvaartcentrum Ardante. De middag komt tot stand in samenwerking met Gemeente Haren en Stichting Het Groninger Landschap.