nieuws

Facultatieve
Sponsors

GUV ondersteunt initiatief herdenking Burgerslachtoffers

4 mei 2015


v.l.n.r.: Gerbrand Karsten en Gerard te Roller. Foto: Bert van Asselt

Het particulier initiatief van vier Aaltenaren om de burgerslachtoffers van de tweede Wereldoorlog te herdenken wilden ze anoniem doen. GUV heeft, naast twee gemeente ambtenaren daar een steentje aan bijgedragen.

“De grafmarkeerders lagen natuurlijk in het verlengde van onze dienstverlening”, aldus Gerard te Roller, uitvaartbegeleider en hoofd Crematorium en Uitvaartcentra bij GUV.

“Daarom werden wij door de heer Gerbrand Karsten benaderd. Hij had, samen met Wim Eppink, Karel Aversteeg en Louis Veldhuis, het initiatief genomen deze herdenking mogelijk te maken.

Daarbij wilden ze graag de graven van deze slachtoffers te markeren en er een route van maken waardoor alle slachtoffers herdacht kunnen worden. Wij vonden dat een lovenswaardig initiatief, dus we werkten er graag aan mee. We hebben dan ook voor alle graven een markering geregeld. Samen met Gerbrand Karsten en Bert van Asselt, directeur GUV, zijn we vandaag langs de slachtoffers op GUV Berkenhove gelopen en kregen we bij sommige graven nog uitleg over de soms hartverscheurende voorvallen.”

“Bert van Asselt, directeur van GUV, kreeg nadat sinds 20 maart de route open gesteld is op 6 begraafplaatsen in Aalten, een bericht van de organisatie die op de achtergrond alles mogelijk had gemaakt. “Helaas bleek de subsidie die men mocht ontvangen, niet genoeg om de kosten te dekken. Toen hebben we besloten om ook daarbij behulpzaam te zijn. We hebben als GUV besloten om het verschil bij te passen. Zulke initiatieven zijn belangrijk en passen nu eenmaal bij ons werk. Bij ons werk hoort de gedachte dat iemand niet weg is als hij dood is, iemand is pas weg als hij vergeten is. Het is aan ons om ervoor te zorgen dat ook deze mensen niet vergeten worden. Niet als mens en niet als slachtoffer van een gruwelijke oorlog. Wij zijn van na de oorlog en dat willen wij blijven ook!”

Dit is een ingezonden bericht van GUV

Reageer op dit artikel

Reacties:


nog geen reacties
Uw reactie op dit artikel

Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn