nieuws

Facultatieve
Sponsors

Eerste uitvaartvereniging met Nardus gedragscode.

12 april 2013


Op donderdag 11 april 2013 heeft Nardus samenwerkende uitvaartorganisaties officieel het eerste certificaat uitgereikt aan een aangesloten vereniging die de Nardus Gedragscode Uitvaartzorg heeft geïmplementeerd. Dit betreft Uitvaartvereniging Memento Mori te Heerde.

Uitvaartvereniging Memento Mori bestaat al ruim 75 jaar en verzorgt vooral uitvaarten in Heerde, Veessen en Vorchten voor zowel leden van de vereniging als voor niet-leden. De uitvaartvereniging heeft een eigen uitvaartcentrum aan de Brinklaan 4a te Heerde.

NARDUS behartigt de belangen van de bij haar direct en indirect aangesloten uitvaartverenigingen en wil vanuit die belangenbehartiging een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de uitvaartbranche in Nederland, zowel in economische- en maatschappelijke- als in politieke zin. NARDUS behartigt de belangen van ongeveer 500.000 landgenoten, gebundeld in 6 uitvaartorganisatieverbanden (samen goed voor bijna 400 uitvaartverenigingen) en 12 individueel aangesloten uitvaartorganisaties.

Uitvaartvereniging Memento Mori uit Heerde voldoet als eerste van de bij Nardus aangesloten verenigingen aan de Nardus Gedragscode Uitvaartzorg. Dit betekent dat in Heerde en omgeving duidelijk is wat deze uitvaartvereniging biedt. De Nardus Gedragscode Uitvaartzorg biedt uitvaartverenigingen de mogelijkheid om zich op een hoog kwalitatief niveau te profileren.

Uitvaartverenigingen werken veelal in hun directe lokale omgeving en worden bestuurd door zeer betrokken vrijwilligers. Gezien allerlei sociaal maatschappelijke ontwikkelingen is de uitvaartbranche sterk veranderd. Als gevolg van hun omvang kunnen uitvaartverengingen niet deelnemen aan vergelijkbare normeringen. Voor Nardus is deze situatie aanleiding geweest om te komen met een eigen Gedragscode Uitvaartzorg, waarbij omvang van de organisatie eigenlijk niet van toepassing is. Omvang is naar de mening van Nardus nauwelijks een toetsingscriterium; immers elke uitvaart is uniek. De Nardus Gedragscode Uitvaartzorg omvat alle uitvaartverzorgende diensten en werkzaamheden die starten vanaf het moment van een overlijdensmelding tot en met de financiële afwikkeling en de toegezegde diensten met betrekking tot nazorg.


Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu 088 605 1219

Dag en nacht bereikbaar

JA NEE