nieuws

Facultatieve
Sponsors

Ebel Kremer Uitvaartverzorger organiseert op 20 september a.s. een uitvaartbeurs en -markt in Uithuizen

18 september 2008

Op 20 september 2008 organiseert E. Kremer Uitvaartverzorger een uitvaartbeurs en -markt in “De Rank” aan de Hoofdstraat Oost 1 in Uithuizen. Deze beurs wordt gehouden omdat het 40 jaar geleden is dat Ytzen Kremer voorganger werd. Daarnaast presenteert Kremer Uitvaartverzorger twee nieuwe onderdelen: Wiegekindje en Derouwbriefonline.

Het thema van de beurs is ZORG rondom het afscheid. Het is de bedoeling tijdens de beurs, waar een groot aantal deelnemers aan meedoen, te laten zien op welke manier er bijgedragen kan worden aan het rouwverwerkingsproces. Bij eerdere beurzen hadden de deelnemers allemaal een eigen stand. Deze beurs zal anders ingericht worden. Er zullen thema’s zijn waarin zoveel mogelijk de aspecten van zorg rondom het afscheid in beeld worden gebracht. Zo zal o.a. de opbaarruimte van “De Rank” ingericht zijn voor de duurdere uitvaart; er zal een thema “thuisopbaring” zijn die ingericht is voor de gemiddelde uitvaart en het thema Basisuitvaart zal in beeld worden gebracht. Ook aan de zorg vóór het afscheid wordt aandacht besteed, waaronder de palliatieve zorg. Daaronder valt alle zorg die erop gericht is de patiënt die terminaal ziek is (en zijn naasten) nog een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te geven. En uiteraard is er aandacht voor 40 jaar Kremer uitvaartverzorging, waarvan Ytzen Kremer, gesteund door zijn echtgenote, aan de wieg stond. Voor de belangstellenden aan de beurs wordt deze dag de rode loper uitgelegd en worden zij op passende wijze ontvangen door leden van toneelvereniging Vondel uit Uithuizen.

Ontstaan
Sinds 1968 worden uitvaarten in Uithuizen en omgeving door Kremer verzorgd. Toen begon Ytzen Kremer als voorganger van de begrafenisverenigingen van Uithuizen, Eppenhuizen en Zandeweer. Het was in die tijd heel gewoon dat nabestaanden weinig inbreng hadden. Alles verliep volgens vaste patronen, waar niet van afgeweken werd. In de daarop volgende jaren is daarin verandering gekomen. Het motto van Ytzen was: “Nooit op de automatische piloot en iedere uitvaart weer bij nul beginnen.” Vader Ytzen en zoon Ebel Kremer behaalden in 1972 tegelijk het STIVU-diploma uitvaartverzorger. Ebel was daarmee op dat moment de jongst gediplomeerde uitvaartverzorger in Nederland. De zoon verving tot 1996 de vader tijdens vakantie, ziekte of andere afwezigheid en was verder betrokken door het doen van de administratie. In maart 1996 overleed Ytzen Kremer en werd de uitvaartverzorging voortgezet door zijn zoon Ebel. Nog steeds worden de uitvaarten voor een aantal uitvaartverenigingen verzorgd. Ondanks de landelijke tendens dat uitvaartondernemingen steeds minder uitvaarten verzorgen, stijgt het aantal dienstverleningen van Kremer nog steeds omdat ook van buiten de verenigingen steeds vaker wordt gevraagd de uitvaart te verzorgen. Het verzorgingsgebied strekt zich daardoor inmiddels uit van Stad tot Wad.

Leidraad
Een belangrijke les en leidraad is voor zoon Ebel altijd het motto van vader Ytzen geweest: “Nooit op de automatische piloot en iedere uitvaart weer bij nul beginnen.” Hij was daarin heel helder: iedere overledene verdient respect ongeacht zijn of haar afkomst en iedere uitvaart is daarom uniek. Deze les en leidraad vormden in de loop van de tijd het motto van Ebel: “voor een uitvaart zoals u het wilt”. Steeds meer werden oplossingen gezocht die passen bij een manier van werken waarbij nabestaanden ondersteund worden bij het rouwverwerkingsproces. Want het sterven is een feit waar niets aan veranderd kan worden. Wat we wel kunnen is zo goed mogelijk bijdragen aan een goede start van het rouwproces. Zo ontstond een paar jaar geleden Basisuitvaart, speciaal voor mensen die bewust kiezen voor een sobere uitvaart maar vooral voor mensen met een kleine portemonnee.

Noviteiten
Na het ontstaan van Basisuitvaart werd verder gekeken op welke manier andere groeperingen beter bijgestaan zouden kunnen worden. Zo bleek uit ervaring dat er voor heel kleine kindjes, vaak te vroeg geboren, zo heel weinig beschikbaar was. Iedere keer moest er weer op verschillende plekken gezocht worden naar geschikte mogelijkheden. Daarnaast is er in uitvaartland heel weinig op het gebied van rouwbrieven die gericht zijn op jongeren, kinderen, baby’s en te vroeg geborenen. Maar ook is er de vraag naar een steeds persoonlijker rouwbrief. Dit leidde tot de ontwikkeling van Wiegekindje en Derouwbriefonline.
Wiegekindje heeft zich toegelegd op het maken van een speciale collectie uitvaartbenodigdheden voor kindjes die na een zwangerschap vanaf 15 - 16 weken geboren worden. Want het gebeurt ook steeds vaker dat ouders hun kindje na een korte zwangerschap willen laten cremeren of begraven in plaats van het achter te laten in het ziekenhuis. De collectie bestaat uit kistjes en korfjes met bijpassende kleertjes, bijpassende herinnerdingendoosjes en bijpassende rouwkaartjes; alles in neutrale, zachte of frisse kleurtjes. Uitgangspunt is hierbij geweest dat de ouders hun kindje in de korte periode dat ze het bij zich kunnen houden, benodigdheden kunnen aanschaffen die allemaal qua kleur en dergelijke op elkaar zijn afgestemd en hun kindje aan kunnen kleden en toe kunnen dekken zoals zij dat hadden gedaan als het levend geboren was. Daarnaast zijn er speciale opbaarmogelijkheden gemaakt om in een het kistje of korfje te gebruiken maar er zijn ook speciale opbaarwiegjes gemaakt die verhuurd worden. Voor de naam Wiegekindje is gekozen omdat het heel duidelijk weergeeft dat het om baby’s en te vroeg geboren gaat maar ook het gevoel van ouders en grootouders: je wilt je kindje en kleinkindje wiegen en vast houden.

Ook Derouwbriefonline is ontstaan uit de ervaring dat een rouwbrief bijdraagt in het rouwverwerkingsproces. Er is een collectie van traditionele, moderne en eigentijdse rouwbrieven. De rouwbrieven worden gedeeltelijk ingekocht en gedeeltelijk zelf ontworpen. Het drukwerk van de rouwbrieven wordt door Kremer zelf gedaan. Steeds vaker wordt er gevraagd een foto van de overledene of een foto uit zijn/haar omgeving op de rouwbrief te plaatsen. Op die manier kan er een rouwbrief gemaakt worden waarin de eigen gevoelens worden verwerkt. Ook kan er gekozen worden uit een serie rouwbrieven met afbeeldingen als de Menkemaborg, de Meister toren, de Noordkaap in de Eemshaven (het meest noordelijke puntje van Nederland), Noordpolderzijl en zelfs de Martinitoren. Omdat deze serie door Kremer zelf ontworpen en gedrukt is, zijn deze rouwbrieven nergens anders verkrijgbaar.
Voor jongeren, kinderen, baby’s en te vroeg geborenen heeft Kremer speciale rouwbrieven ontworpen en gedrukt die passen bij hun leeftijd en hun leefstijl. Juist vanwege hun leeftijd en leefstijl zijn deze rouwbrieven, ondank het grote verdriet dat de ouders en andere familieleden zullen hebben, daarom toch vaak fleurig en kleurig. Ook hebben ze een andere vormgeving dan de rouwbrieven voor volwassenen.

Om zoveel mogelijk mensen de gelegenheid te geven gebruik te kunnen maken van de collectie’s van Wiegekindje en Derouwbriefonline, is er voor beide onderdelen een website gemaakt waar besteld kan worden. Op de site van Derouwbriefonline bijvoorbeeld kan een rouwbrief gekozen worden, kan de tekst samengesteld worden, eventueel met behulp van voorbeeldteksten en -gedichtjes, en het lettertype of de kleur ervan gekozen kan worden. De mogelijkheid van op elkaar afgestemde uitvaartbenodigdheden voor baby’s en te vroeg geboren is nieuw in Nederland. Maar ook de mogelijkheid om de gewenste rouwbrief te bestellen via het Internet. Op dit moment wordt er nog hard gewerkt aan beide website’s maar het is de bedoeling dat ze rond de 20e september actief zullen zijn en zover klaar zullen zijn dat er al een aardig beeld is van de mogelijkheden. Belangstellenden kunnen tegen die tijd een kijkje nemen op www.wiegekindje.nl en www.derouwbriefonline.nl.