Vriesdrogen heeft de toekomst?


18 oktober 2003

Vraag nummer: 2561  (oude nummer: 3224)

Geachte heer Van der Putten,

Met grote verbazing en grote interesse volg ik de laatste tijd de publiciteit rond het vriesdrogen. Ik had er nooit eerder van gehoord.
Hier onder copy&paste ik paar recente berichten. Er wordt gesteld dat vriesdrogen heel snel ingang zal vinden in Nederland, maar zal de wetgeving zo snel aangepast kunnen zijn?
Worden er dan nog eisen gesteld aan zulke vriescentra?
Komen er gemeentelijke en bijzondere vriescentra?
Wat is de wettelijke status van het residu?

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Positieve reacties vriesdrogen als lijkbezorging

woensdag 18 juni 2003

ALMERE (ANP) - Uitvaartverzekeraar Yarden in Almere verwacht binnen een paar jaar het vriesdrogen van stoffelijke overschotten te introduceren als alternatief voor begraven en cremeren. Het bedrijf wacht de resultaten af van onderzoek in Zweden, aldus woensdag een woordvoerder.

"Cremeren was ook ooit nieuw maar is inmiddels ingeburgerd," aldus de zegsman. Met de techniek wordt een stoffelijk overschot eerst bevroren. Via een bepaalde trillingstechniek valt het vervolgens uit elkaar tot een soort poeder. "Als je het dan ontdooit, verdwijnt het vocht en blijft een residu over", aldus de zegsman.

Grootste voordeel van de methode is de milieuvriendelijkheid. Cremeren en begraven zijn beide meer belastend voor het milieu. "De techniek is nog in ontwikkeling maar het ziet er goed uit," denkt de woordvoerder van Yarden.

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o


donderdag 25 september 2003

DEN HAAG (ANP) - Veel Nederlanders zijn geïnteresseerd in een nieuwe vorm van lijkbezorging die zich nog in een proefstadium bevindt. Uit een TNS NIPO-enquete blijkt dat 50 procent van de ondervraagden in principe het zogeheten vriesdrogen in overweging wil nemen.

Een klein percentage van 2 procent weet nu al dat het kiest voor vriesdrogen in plaats van de twee klassieke vormen van lijkbezorging: begraven en cremeren. De resultaten van het onderzoek staan in het vakblad Uitvaart van deze maand.

Bij vriesdrogen wordt de overledene zeer snel gekoeld. Hij wordt daarna in een bad van vloeibare stikstof ondergedompeld. Daarin wordt het lijk tot ongeveer 180 graden Celsius onder nul afgekoeld. ,,Het lichaam wordt dan breekbaar. Via geluidsgolven komt er een vibratie op gang en brokkelt het lichaam uiteen. Daar wordt vervolgens het vocht aan onttrokken'', licht Keizer de werkwijze toe. De hoeveelheid stof die daarna overblijft, ongeveer eenderde, kan worden begraven of na een nabehandeling in een urn worden gedaan.

De Facultatieve Groep, voortgekomen uit de vereniging die cremeren in Nederland mogelijk heeft gemaakt, denkt dat binnen twee à drie jaar vriesdrogen in Nederland een feit is. In Zweden worden de eerste proeven gedaan.

De nieuwe methode is vooral in ontwikkeling gebracht omdat ze veel milieuvriendelijker zou zijn. Of de 'derde weg' ook om een wetswijziging vraagt is nog niet helemaal duidelijk.

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

http://www.dood.nl/showit.php3?cid=257
Verschenen: 12-07-2003
VRIESDROGEN WORDT DE TOEKOMST

Op het moment dat de eerste crematie in ons land plaatsvond, begin vorige eeuw, was dit voor velen een onaanvaardbare, gruwelijke wijze van dodenbezorging. Je geliefde verbranden? In een oven? Maar al snel was de lijkverbranding geheel ingeburgerd en inmiddels even ‘populair’ als begraven. Waarschijnlijk zal hetzelfde met het vriesdrogen gebeuren, een techniek die in Zweden is ontwikkeld en daar binnenkort ook voor het eerst in praktijk wordt gebracht.

In Johannesburg, zuid-Afrika, wordt het vriesdrogen van lichamen inmiddels overwogen vanwege het toekomstig plaatsgebrek op de begraafplaatsen. En onlangs liet uitvaartverzekeraar en -verzorger Yarden weten dat het bedrijf verwacht binnen een paar jaar het vriesdrogen van stoffelijke overschotten te introduceren als alternatief voor begraven en cremeren. Het bedrijf wacht eerst de resultaten af van onderzoek in Zweden.

Antwoord:

Geachte heer,

Eerlijk gezegd heb ik mij ook verwonderd over die berichten. Ik denk dat men alles veel te voorspoedig en te optimistisch inschat.

Persoonlijk verwacht niets ik van vriesdrogen. Niet op korte termijn en niet op middellange termijn. In de verre toekomst kan niemand zien, maar eerlijk gezegd verwacht ik er ook dan niets van.
Maar andere mensen mogen natuurlijk een andere mening en een andere verwachting hebben, ook op dit punt. Ik verwacht er niets van, maar ben er ook niet op tegen. Iedereen mag van mij zijn of haar lijk laten 'bezorgen' (raar woord, nietwaar?) op de manier die hij of zij graag wil.

Ik heb me zoals gezegd ook verwonderd over de publiciteit. Ook over de stellingname dat het zo milieuvriendelijk is. Ik zie weinig verschil met crematie qua vereiste energie voor apparatuur; wel kan de uitstoot minder belastend zijn. Crematoria hebben nu milieufilters nodig. Of e.e.a. gunstiger is zal eerst eens door onafhankelijk onderzoek aangetoond moeten worden. Begraven is mijns inziens altijd nog het minst belastend voor het milieu.
Maar ik heb me het méést verwonderd over de uitgesproken verwachting van enkele grote uitvaartorganisaties dat vriesdrogen binnen 2 tot 3 jaar een feit is. Ik durf met iedereen een weddenschap aan dat vriesdrogen binnen nu en 3 jaar niet mogelijk is.

De wetgeving is niet conservatief, maar de wetgever zal zeker willen dat er een bepaald maatschappelijk draagvlak is en dat de technieken volstrekt helder en transparant zijn, alvorens iets te gaan regelen. Pas als de behoefte echt blijkt, zal er iets mogelijk worden.
Ik hecht geen geloof aan de uitkomst van het NIPO-onderzoek dat 50% van de mensen vriesdrogen in overweging zou nemen. Althans niet serieus. Wat mensen echt doen als het zo ver is, is een ander verhaal dan wat ze zéggen te doen. De meeste mensen zijn toch heel behoudend bij dit soort heel essentiële zaken, is mijn ervaring. Bedenk maar eens dat het ook ruim 100 jaar heeft gekost alvorens crematie werkelijk breed onder de Nederlandse bevolking is geaccepteerd. Pas na enkele decennia kwam er het eerste crematorium. En dat eerste is ook lang het enige geweest. Pas de afgelopen 20 jaar is het aantal crematoria zeer fors toegenomen. Pas na ongeveer 100 jaar...
Dat soort ontwikkelingen gaat heel langzaam.
Men moet zich realiseren dat als men een dergelijke vraag aan een representatieve bevolkingsgroep stelt, we het hebben over mensen die gemiddeld nog 30-40 jaar leven alsvorens te overlijden. We hebben het bovendien over een onbekend fenomeen. Mensen hebben over de gestelde vraag niet écht na kunnen denken, maar konden waarschijnlijk alleen impulsief reageren.

Ik heb even snel via de zoekmachine wat info gezocht:
http://www.mep.tno.nl/perskamer/DuurzaamNieuws/
Duurzaam_Nieuws_08_01/Duurzaam_Nieuws_08.html
http://www.globetrotter.nl/lucht_droogmethodes2.html
http://www.archeoplan.nl/ap/vriesdrogen.html
http://www.facultatieve.com/vriesdrogen/
Er zal nog veel onderzoek plaats moeten vinden, denk ik, alvorens we het over een serieuze optie hebben.
Er zijn ook mensen die andere opties propageren, zoals het composteren van stoffelijke overschotten.
Tja...
Wat is er volgende week of volgend jaar?

Ik schat in dat we dit idee wel weer zien overdrijven.
Het heeft er de schijn van dat de commercie of PR van bepaalde partijen een belangrijke drijfveer is. Ik zie geen 'spontane behoefte' van het publiek.

Het is nog wel erg vroeg om iets te zeggen over de inrichtingen waar deze methodes kunnen worden toegepast, over de wettelijke status van het residu, etc. Ik begreep ook dat de methode nog in ontwikkeling is.
Ik ben geneigd om een vergelijking te maken met cremeren en de regels voor as. Het is echter de vraag wat het residu is. Kan of moet dat nog verder ontbinden of oplossen? Ik denk dat dat belangrijk is/wordt voor de wettelijke status.
Maar ik denk dat we aan die vraag niet serieus toekomen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >