Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Veel lagere uitbetaling van polis Dela


12 mei 2010

Vraag nummer: 7563  (oude nummer: 15735)

2 jaar geleden is mijn vader overleden, hij was verzekerd bij dela voor 5000,00 euro. wij hebben een begrafenisondernemer ingeschakeld bij onze gemeente, die niet aangesloten stond bij Dela (wisten wij niet). nu hebben wij maar 2337,00 euro kregen ipv 5000,00 euro omdat wij de begrafenis hebben laten regelen bij een onderneming uit onze gemeente. Mijn vraag is nu: mogen ziij zomaar 2663,00 euro minder uitbetalen dan waarvoor mijn vader verzekerd was.

Antwoord:

Geachte heer,

Deze adviesrubriek gaat over de regelgeving voor begraven en cremeren.
U kunt uw vraag beter plaatsen in de adviesrubriek Uitvaartverzekeringen, die er speciaal voor vragen over verzekeringen is.
http://www.uitvaart.nl/page_1919.html

Maar ik heb ook nog wel enkele opmerkingen.

Ten eerste vraag ik me af waarom uw familie niet meteen Dela inschakelt als uw vader bij Dela verzekerd was. Of waarom u niet zelf bij Dela informeert naar de mogelijkheden en gevolgen als u een andere uitvaartondernemer inschakelt.

Ten tweede vraag ik me af of u de 'schade' niet geheel of deels kunt verhalen op de begrafenisondernemer in uw gemeente, als deze wist of kon weten dat er een verzekering bij Dela liep. U bent waarschijnlijk boos op de verkeerde partij.
Voor zover mij bekend heeft Dela verzekeringen waarbij zij 'in natura' uitkeert en verzekeringen waarbij een bedrag wordt uitgekeerd. Bij natura regelt en vergoedt de verzekeraar de uitvaart tot een bepaalde (fictieve bruto) waarde. Als een andere uitvaartondernemer de uitvaart verzorgt, vergoedt de verzekeraar niet de bruto waarde, maar de inkoopwaarde van de diensten. Dat staat dan natuurlijk in de voorwaarden van de verzekering. Dat is waarschijnlijk ook bij u aan de orde.

Uitvaartondernemers weten of kunnen weten dat een verzekeraar dan soms minder kan uitkeren. Daar moeten zij de nabestaanden dan voor waarschuwen. Er zijn in 2008 en in 2009 diverse rechtszaken geweest waarvan de uitkomst was dat de opdrachtgevers van uitvaarten de rekeningen van uitvaartondernemingen niet hoefden te betalen, omdat deze de opdrachtgevers niet of niet voldoende waarschuwden dat zij zelf met kosten zouden blijven zitten. Bijvoorbeeld omdat de verzekering niet voldoende dekking bood.
Deze zaken betreffen een arrest van het Gerechtshof Amsterdam van 18 november 2008, LJN BH6241 en een uitspraak van de Rechtbank Arnhem 16 sepember 2009, LJN BJ8847.

Wellicht is de betreffende begrafenisondernemer in uw gemeente aangesloten bij een brancheorganisatie en is een klachtenregeling van toepassing. Zie www.klachteninstituutuitvaartwezen.nl

Zie ook andere vragen in deze adviesrubriek, zoals in de subrubriek Juridisch advies >
Overige onderwerpen > Vragen van uitvaartondernemers. En wel bij voorbeeld
vraag 14536: Naturaverzekering (en uitvaart door andere uitvaartverzorger)
vraag 14832: Miscommunicatie over uitkering naturapolis?
Wellicht staan er ook nog relevante vragen in de subrubrieken Overige onderwerpen > Vragen over uitvaartorganisaties of > Verzekeringen of > Kosten uitvaart.
En natuurlijk in de adviesrubriek Uitvaartverzekeringen voor vragen over verzekeringen.
http://www.uitvaart.nl/page_1919.html

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE