Uitvaartvereniging niet bereikbaar (en weigert nu de uitkering; wiens fout?)


13 december 2015

Vraag nummer: 44543

voor het overlijden van mijn schoonvader heeft mijn schoonmoeder contact gezocht met de uitvaartvereniging waar mijn schoonvader lid van was, deze waren niet bereikbaar dus heeft zij contact gezocht met een uitvaart verzorger.
Deze heeft na het overlijden alles geregeld . Wij hebben bij de ze uitvaart verzorger gemeld dat wij lid waren van een vereniging deze heeft gezegd contact op te nemen met de vereniging.
Na de crematie blijkt dit niet of te laat te zijn gebeurt.
Nu word er door de vereniging niks vergoed kunnen wij deze kosten verhalen op de uitvaart verzorger?

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Ik denk dat u in eerste instantie zelf verantwoordelijk bent voor de melding bij de uitvaartvereniging. U zegt 'Deze was niet bereikbaar'. Maar als dat maar 1 telefonische poging was, was dat niet voldoende. U had bijvoorbeeld ook een e-mail kunnen sturen of een briefje kunnen schrijven, als snel telefonisch contact niet mogelijk was. Het is in dit soort situaties belangrijk om later zonodig te kunnen laten zien dat u van alles hebt geprobeerd om tijdig in contact te komen. Als u niet kunt bewijzen dat u diverse pogingen hebt gedaan, ligt het verzuim bij u. Als u wel kunt aantonen meermaals en op diverse manieren contact gezocht te hebben, ligt het risico van de niet-tijdige melding aan de kant van de uitvaartvereniging.
Als niets aantoonbaar is, staat u niet sterk.

Of de door u ingeschakelde uitvaartverzorger aansprakelijk is voor de schade wegens de weigering van de vereniging om iets te vergoeden, hangt af van de precieze inhoud van de afspraken met die uitvaartverzorger. En dan is er nog de belangrijke vraag: is het te bewijzen? Als met hem duidelijk is afgesproken dat hij tijdig contact zoekt met de vereniging om de uitkering niet te verspelen, hoe hebt u dat dan vastgelegd? Staat dat als extra opmerking op het getekende opdrachtformulier voor de de uitvaart? Ligt dat vast in e-mails? Met een reactie per e-mail waarin de uitvaartverzorger belooft dat te doen? Hebt u zelf in de dagen voor de crematie nog een of meer keren bij de uitvaartverzorger geïnformeerd of het wel gebeurd is? Staat dat ergens zwart op wit?

Als u dat niet op de een of andere manier voldoende duidelijk zwart op wit vast legt, is het het woord van de uitvaartverzorger tegen uw woord. En met 'u' of 'uw' bedoel ik de opdrachtgever van de kant van de familie, misschien uw schoonmoeder of een ander familielid dan uzelf.

U mocht er niet zonder meer van uitgaan dat de uitvaartverzorger de uitvaartvereniging zou informeren. Want hij kan een tegenstrijdig belang hebben. Het zou zo kunnen zijn dat de vereniging zegt "De uitvaart moet helemaal door ons uitgevoerd worden". Dan zou de uitvaartverzorger zijn klant en zijn opdracht verliezen, als hij een tijdige melding zou doen. Heeft hij u daar op gewezen? Hebt u zich dat gerealiseerd? Had u dat kunnen weten? Hoe duidelijk is de informatie op dit punt van de uitvaartvereniging?

Of u de kosten op de uitvaartverzorger kunt verhalen, is niet te zeggen zonder meer details te kennen. Wat zijn de afspraken, hoe zijn ze vast gelegd?

Maar ook is het de vraag: is de weigering van de uitvaartvereniging om iets te vergoeden, terecht? Het is misschien wel te simpel om te zeggen: 'U hebt het overlijden niet tijdig gemeld, u krijgt niets'. Het is dan ook de vraag: wat zou er gebeurd zijn bij een wel tijdige melding? Had de vereniging eigen uitvaartpersoneel? Kon ze zaken als bijvoorbeeld een kist goedkoper leveren? Het is mijns inziens niet onredelijk om te kijken: 'Wat zou de vereniging betaald hebben met een tijdige melding?' en als de vereniging dat zou uitkeren. Dat is waarschijnlijk minder dan wanneer een ander dat doet, maar misschien niet.
Veel uitvaartverenigingen zijn aangesloten bij het Klachteninstituut Uitvaartwezen. Ik geef u in overweging om eerst een klacht in te dienen bij de vereniging zelf, omdat die onbereikbaar was. En om dan in hogere instantie misschien een beroep te doen op de Ombudsman Uitvaartwezen van het Klachteninstituut Uitvaartwezen.

Ik zou in de tussentijd - nu meteen eigenlijk - ook de uitvaartverzorger schriftelijk aansprakelijk stellen; hem verantwoordelijk houden voor de situatie en hem ook al aanspreken voor de kosten. Maar vervolgens eerst eens wachten wat dan het precieze bedrag zou zijn, rekening houdend met uitkomst van de bezwaren bij de vereniging.
Het ligt voor de hand om de rekening van de uitvaartverzorger (nog) niet (helemaal) te betalen in afwachting van deze procedures.

Zie ook: Mag je een andere uitvaartondernemer kiezen dan bij wie je verzekerd bent?


Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der PuttenTIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartmarkt.nl


TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).

TIP
www.urnenwinkel.nl. De mooiste collectie urnen voor de beste prijs.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn