Ring verwijderd en verdwenen 1


1 augustus 2018

Vraag nummer: 55754

Goeden avond,

wij zitten met een probleem. Op 20 maart 2017 is mijn broer/zwager overleden. Wij zijn niet bij het ophalen van het stoffelijk overschot geweest, maar na het condoleance bezoek (25 maart) bleek hij zijn zegelring niet meer te dragen en was ook niet bij de DELA aanwezig. Bij navraag bleek, dat de medewerker van de DELA deze ring had verwijderd en aan de aanwezige mantelzorger te hebben afgegeven in het bijzijn van diens vrouw zonder dat hij daarvan iets had genoteerd. Later beweert deze mantelzorger dat hij hier niets meer van weet en dat hij in ieder geval de ring niet (meer) heeft. Wij hebben aangifte gedaan bij de politie, maar nu heeft de rechter verklaard, dat het wettig bewijs niet overtuigend bewezen is en dus niet ontvankelijk. Kunnen wij nu alsnog DELA aansprakelijk stellen voor de vermissing van de ring (huidige waarde €1475,00).

fam.: Gönning

Antwoord:

Geachte heer,

Ik weet niet wat er al gebeurd is. Of dat de rechterlijke uitspraak waar u het over heeft, een strafzaak is, of niet. Ik weet niet wat direct of indirect in die strafzaak al gezegd is over de verantwoordelijkheid van DELA in deze zaak.

Ik weet niet of u al een klacht heeft ingediend bij DELA en hoe daar op gereageerd is. Als DELA in de afhandeling van de klacht meent niet aansprakelijk te zijn voor schade, dan kunt u overwegen om de zaak voor te leggen aan de Ombudsman uitvaartwezen. De Ombudsman - overigens een vrouw - is een van de favoriete opties die ik noem, omdat het voor de klager (niet voor de uitvaartonderneming) kosteloos is. Voor de procedure en mogelijkheden verwijs ik u naar de site OmbudsmanUitvaartwezen.nl.

U kunt een advocaat in de arm nemen, maar de kosten worden al snel hoger dan het bedrag van de schade. Het uurtarief van een advocaat inclusief BTW ligt ergens tussen de 220,- en 300,- euro, afhankelijk van de ervaring van de advocaat. DELA schrikt echt niet meteen van een brief van een advocaat, dus er komt heel wat overreding (ofwel: tijd, ofwel: kosten) bij kijken om het gelijk aan uw zijde te krijgen. Een rechtszaak is uitgesloten, want dan lopen de kosten al snel op tot bedragen tussen 5.000,- en 10.000,- euro, ook als u de zaak zou winnen. Men gaat natuurlijk geen 7.500,- uitgeven om 1.475,- te krijgen.

Als u een rechtsbijstandsverzekering hebt, kunt u die in de arm nemen.

Er komen bij de behandeling van een klacht allerlei vragen aan bod. Bijvoorbeeld of de ring echt wel 1.475,- euro waard was (de waarde van een gebruikt of 2e hands sieraad ligt aanmerkelijk lager dan dat van een nieuw sieraad dat nog geen enkel krasje vertoont etc.). Maar ook de vraag aan wie een uitvaartverzorger sieraden mag afgeven; mogen dat alleen erfgenamen of kinderen zijn en hoe kan of moet die uitvaartverzorger controleren of het om erfgenamen of kinderen gaat. Moet die mensen zich legitimeren en moet de uitvaartverzorger kopieën van die legitimaties bewaren, alles noteren, archiveren, etc.
Je kunt aan de andere kant ook de vraag stellen waarom nabestaanden toestemming hebben gegeven voor het ophalen van de overledene zonder eerst zelf sieraden af te nemen, dan wel daar instructies voor te geven.

Ik zou, als ik u was, willen weten of DELA een vast protocol heeft voor de behandeling van sieraden van overledenen (ik vermoed dat daar wel interne richtlijnen voor zijn) en hoe daar in dit geval van is afgeweken of niet. Als er een protocol of richtlijnen zijn, en men heeft zich er niet aan gehouden, hebt u een punt. Dat kan een goed aanknopingspunt zijn om DELA aansprakelijk te stellen.

Ik zie de meeste kans in een klachtenprocedure die zonodig tot het inschakelen van de Ombudsman uitvaartwezen leidt. Dat is een manier om serieus naar de zaak te laten kijken zonder direct enorme (advocaten)kosten te moeten maken.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Naschrift:
Zie vervolgvraag nummer 55761.


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn