Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Onverwachte nota van extra begrafeniskosten


20 november 2002

Vraag nummer: 1602  (oude nummer: 1967)

Sun Aug 19 21:34:51 2001

Gescheiden vader met 3 volwassen kinderen (2 dochters-1 zoon) heeft begrafenispolis.
In 1999 regelt vader met begrafenisondernemer zijn eigen begrafenis. In 2001 overlijd vader. Alle 3 kinderen nemen met begrafenisondernemer wensen van vader door en passen enkele zaken aan actualiteit aan. Ze informeren tot twee maal toe of de polis alle kosten dekt. Ze krijgen twee maal een bevestigend antwoord. Na onenigheid in de familie besluiten 2 dochters de erfenis te verwerpen. Zoon accepteertde erfenis. Enkele weken daarna ontvangt een van de dochters de factuur van de begrafenisondernemer. Deze belt ondernemer op en verteld over de verwerping en dat de nota naar erfgenaam moet worden verstuurd en niet naar het correspondentie adres dat de ondernemer meteen bij overlijden van vader wilde hebben.
Vervolgens krijgt de dochter brief van advocaat van zoon waarin zoon eist dat de extra kosten van de begrafenis die niet gedekt werden door polis aan zoon moet worden betaald. Tijdje daarna komt er een brief van adviseur van ondernemer dat dochter aansprakelijk is als opdrachtgever en dat er niet toe doet wie de erfgenaam is met dringend verzoek en onder dreiging van rechtzaak om te betalen. De kosten die niet door polis worden gedekt bedraagt f 3500,=!!!
Nogmaals er is tijdens de bespreking van de 3 kinderen met de ondernemer twee maal gevraagd of alle kosten zouden worden gedekt, waarop de ondernemer tot twee maal toe heeft geantwoord "ja, het verschil is hooguit misschien een paar honderd gulden(!!!)
Aan dochter wordt nu twee maal gevraagd de kosten te betalen, door zoon en door ondernemer. Van andere dochter wordt niets gevraagd.
VRAAG: MOET DEZE NOTA ONVERWACHTTE NOTA BETAALD WORDEN EN WIE MOET DEZE NOTA BETALEN, ERFGENAAM OF DOCHTER.

Susanne Ouwendijk-Hummelink Cliftwijck 8 3958 DG Amerongen tel0343-457904

Antwoord:

Sun Aug 19 22:45:23 2001

Geachte mevrouw,

Een begrafenis regelen bij een uitvaartondernemer is hetzelfde als een afspraak maken met de schilder over schilderwerk of met de loodgieter over een nieuwe dakgoot. Het is een overeenkomst, die beide partijen bindt. Nu kan het zijn dat een partij een bepaald voorbehoud maakt voor bepaalde kosten of bepaald meerwerk. Als u een duurdere verf kiest, kan de schilder extra kosten in rekening brengen, als hij dat tevoren duidelijk heeft gemaakt.

Met de begrafenisondernemer is het niet anders. Als u hebt besproken wat er gebeurt en de begrafenisondernemer bevestigt tot 2 maal toe dat de begrafeniskosten door de polis worden gedekt, op wellicht een klein bedrag na, dan kan het niet zo zijn dat er opeens een rekening komt voor fl. 3.500,-.

De dochter die de rekening krijgt moet de begrafenisondernemer niet bellen met een verhaal over het verwerpen van de erfenis - heeft de uitvaartondernemer niets mee te maken en heeft hij geen boodschap aan - maar zij moet natuurlijk 1 vraag stellen: hoe kan het zijn dat de nota veel hoger uitvalt dan dat ten tijde van de bespreking is voorbehouden en dan is overeengekomen?

Het is niet de vraag wie die nota moet betalen, maar hoe de nota zo hoog kan zijn.
Over dit soort dingen moet je overigens in het algemeen ook niet bellen, maar er een brief over sturen, waarin beschreven staat dat er op die en die datum in aanwezigheid van die en die personen zus en zo is besproken (de uitvaart en de polis) en dat toen is gezegd dat de nota niet hoger zou uitvallen dan de polis.
En dan uitleg vragen.

Als het goed is, staat er ook het nodige op schrift. De meeste begrafenisondernemers maken een lijstje van de afspraken en geven daar ook de kosten op aan en laten het lijstje ondertekenen en geven de familie een afschrift. Dat hoort u ook te hebben. Dan is later makkelijk na te gaan of en welke kosten hoger zijn. Als naderhand een familielid bijvoorbeeld nog opdracht geeft om een extra rouwadvertentie in de krant te zetten, zijn bijvoorbeeld zulke kosten makkelijk te achterhalen.

Ook is vreemd, waarom de zoon/broer de hogere nota (wel) accepteert, als die niet overeenkomt met de afspraken.

Kortom, ik zou de uitvaartondernemer maar eens schrijven met herinnering aan het besprokene en om uitleg vragen waarom de nota hoger is uitgevallen. Wellicht is er een goede reden voor. Maar als die er niet is, hoeft het hogere bedrag niet te worden betaald.

Als het juist is dat de nota terecht hoger is, dan zijn de dochters niet aansprakelijk voor de nota omdat ze erfgenaam of dochter zijn, maar omdat ze (mede)opdrachtgever zijn. Maar dan moet er ook een opdracht zijn. Of schriftelijk, of uitdrukkelijk mondeling. En dan moeten ook de algemene voorwaarden van de uitvaartondernemer door hem overhandigd zijn. Als daar niet aan is voldaan, bent u niet zonder meer aansprakelijk.

mr W.G.H.M. van der Putten

19 augustus 2001

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE