Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Kosten uitvaart Van der Kraan Rotterdam


10 december 2013

Vraag nummer: 36709

De neven en nichten vinden de kosten van de uitvaart van onze tante aan de hoge kant. Zij is overleden in januari 2012 en nu is alles zo beetje klaar, echter de familie zit met de kosten van de uitvaart.
Er is als basistarief crematie een bedrag van 2999,--, en voor gebruik uitvaartcentrum (alleen koeling) E 522,-- berekend. De totale kosten voor deze simpele uitvaart waren E 5590,15
Wat kan ik of U er nog aan doen om deze exceptionele kosten te rechtvaardigen.

Met vriendelijke groet
Aad Waardenburg
Scheldestraat 12
2991 AK Barendrecht

Antwoord:

Geachte heer,

Ik denk niet dat deze kosten exceptioneel zijn. Als u weet dat de gemiddelde crematie ongeveer 6.500,- tot 7.000,- kost, dan vallen 5.590,- nog wel mee.
Maar de vraag is natuurlijk wat er voor dat bedrag geleverd is en of de betreffende onderneming een duidelijke offerte heeft vervaardigd en of die geaccepteerd is.

Aan deze kwestie zitten twee kanten.
De eerste is of de kosten van de uitvaartonderneming terecht zijn.
De tweede is of de neven en nichten gebonden zijn om de kosten te aanvaarden.

Over het laatste punt kan ik kort en duidelijk zijn. De neven en nichten die de uitvaart niet geregeld hebben, zijn toch gebonden om deze kosten ten laste van de nalatenschap te aanvaarden. Er moet nu eenmaal bij een uitvaart binnen enkele dagen van alles beslist worden en zolang dat binnen redelijke grenzen blijft dient men dat zonder gemor te accepteren. Een bedrag van ongeveer 5.500,- is ruim onder het gemiddelde en geeft de erfgenamen objectief gezien geen reden tot klagen. Maar dit speelt in de onderlinge verhouding tussen de erfgenamen.

Of de uitvaartondernemer wel een juist tarief heeft gerekend, kan ik niet beoordelen. Ik kan alleen zien dat het totaal een bedrag is dat ruim onder het gemiddelde ligt. U klaagt niet dat bepaalde dingen verkeerd zijn gegaan. U vindt alleen het totaal te hoog.
Het is natuurlijk zo dat 5.500,- euro erg veel geld is. Maar het is ook een feit dat een uitvaart een kostbare aangelegenheid is. En dat komt toch omdat we in Nederland gewend zijn aan een bepaald kwaliteitsniveau, dat een prijskaartje heeft. Door toeval heb ik de afgelopen jaren af en toe van doen met uitvaarten in Duitsland. Daar is een uitvaart een flink stuk goedkoper. Maar daar is geen rouwcentrum maar een oude schuur waar kisten worden gestapeld. Transport vindt plaats in een ruim 10 jaar oud roestig busje. Het personeel dat de overledene vervoert draagt geen net pak maar lijkt zo uit de moestuin of de fabriek gelopen te zijn om even wat kisten te sjouwen.

Een bonafide ondernemer behoort bij de aanvang van zijn werkzaamheden een offerte op te stellen. Als dat in dit geval ook gebeurd is en die offerte aanvaard is door de familieleden die de uitvaart geregeld hebben, bent u uitgepraat. Dan kan nergens over geklaagd worden.
Wel kan geklaagd worden, als de uiteindelijke factuur afwijkt van de offerte. Maar alleen wanneer die afwijking niet verklaard kan worden door bijstelling van de wensen van de opdrachtgever.

Als u meent dat op de een of andere wijze door de uitvaartonderneming onjuist gehandeld is ten aanzien van de factuur, kunt u een klacht indienen bij de Ombudsman uitvaartwezen. Op de site www.KlachteninstituutUitvaartwezen.nl staat onder welke omstandigheden een klacht mogelijk is (de ondernemer moet aangesloten zijn bij brancheorganisatie en men moet eerst zelf geprobeerd hebben samen met de ondernemer een oplossing te vinden.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).

Zoals: is een uitvaartondernemer verplicht?


Of: wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE