Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Hoge nota rouwvervoer


14 september 2013

Vraag nummer: 35619

Geachte Heer,

Vorige maand heb ik de uitvaart van mijn vader laten verzorgen. De uitvaart is naar tevredenheid uitgevoerd maar de daarop volgende factuur van de uitvaartonderneming met specificatie van de kosten leverde een bijzonder vervelend gevoel op.
Met name de post rouwvervoer was naar mijn idee buitenproportioneel, zeker gezien het feit dat het basistarief en de andere posten ook aan de bovenmarges zitten van de bedragen die ik later op internet ben tegengekomen.
Het gehanteerde basistarief bedraagt 2070 euro. Voor het rouwvervoer met een standaard zwarte auto waren 5 posten opgevoerd op de factuur. De eerste post betrof een bedrag van 217 euro voor het bezorgen van de kist bij het rouwcentrum. De tweede post was een bedrag van 234 euro voor het overbrengen van het stoffelijk overschot naar het rouwcentrum. De derde post was een weekendtoeslag van 110 euro vanwege het feit dat het overbrengen naar het rouwcentrum op een zaterdag gebeurde. De vierde post van 234 euro was voor het overbrengen van de overledene naar de kerk op de dag van de begrafenis en de vijfde post betrof een bedrag van 260 euro voor het overbrengen van de overledene van de kerk naar de begraafplaats. Het feit is dat de afstand van woonhuis naar rouwcentrum nog geen 2 kilometer is en het de afstand van het rouwcentrum naar de begraafplaats inclusief de stop bij de kerk nog geen 3 km. Dit alles resulteert in een bedrag van 1055 euro voor 5 km wat neerkomt op een kilometerprijs van 211 euro. Na bezwaar tegen de berekening van het bedrag voor het bezorgen van de kist bij het rouwcentrum (de kist stond daar op voorraad en bovendien was in het overzicht van de prijzen van de kisten niets vermeld over bijkomende bezorgkosten) is deze post van de rekening geschrapt. Blijft nog steeds een bedrag over van 838 euro voor het rouwvervoer. Met name het feit dat twee ritten berekend worden voor het vervoer op de dag van de begrafenis stuit mij tegen de borst.
Ik betwijfel zeer de redelijkheid van het gehanteerde tarief en verneem graag van u wat als een normaal tarief wordt wordt gezien binnen het uitvaartwezen.
Ik ben voor de beantwoording van deze vraag door de Consumentenbond naar u doorverwezen.

Met vriendelijke groet,

XX

Antwoord:

Geachte heer,

U had, voordat de vraag in deze rubriek werd geplaatst, eerst contact met de webmaster van deze site.

Die had u er op geattendeerd dat u misschien een klacht zou kunnen indienen bij de Stichting Klachteninstituut voor het Uitvaartwezen. Dan zou de Ombudsman Uitvaartwezen uitspraak kunnen doen. (Zie voor meer informatie over voorwaarden etc. http://www.uitvaart.nl/ombudsman).
Echter, de onderneming waar u zaken mee hebt gedaan, is niet aangesloten bij een brancheorganisatie die op haar beurt is aangesloten bij de Stichting Klachteninstituut, waardoor deze optie voor u niet van toepassing is. Dat is jammer.

Ik noem deze mogelijkheid toch even, omdat het gewoonlijk wel mijn eerste advies is: leg de klacht voor aan de Ombudsman (mits de ondernemer is aangesloten bij een brancheorganisatie). Voor consumenten is het in het algemeen raadzaam om zaken te doen met bedrijven die aangesloten zijn bij klachtenregelingen.

U vraagt of er normbedragen zijn voor uitvaartkosten. Het antwoord is 'nee'. Als u op deze site rondstruint krijgt u natuurlijk wel een idee van gemiddelde tarieven. Maar niet iedere ondernemer levert een gemiddelde dienst. Bijvoorbeeld een ondernemer die een nieuw uitvaartcentrum heeft gebouwd met diverse extra voorzieningen, zal waarschijnlijk een iets hoger tarief voor gebruik van dat centrum rekenen dan een ondernemer met een klein oud gebouw met relatief lage vaste lasten. Een ondernemer met een nieuwe rouwauto idem.

Iets zeggen over de kosten van het rouwvervoer is ook een lastige zaak. U rekent een prijs per kilometer, maar dat is geen juiste benadering. U moet rekenen in tijd en in materieel. Een rouwauto is geen voertuig dat heel kostenefficiƫnt kan worden ingezet, zoals bijvoorbeeld een gewone taxi of vrachtwagen. Een rouwauto wordt soms maar 2 of 3 keer per week een uurtje ingezet, meestal voor lokale ritjes. De aanschafkosten van dergelijke auto's belopen al snel tienduizenden euro's. De wagens moeten er representatief uitzien, wat betekent dat ze om de haverklap worden gewassen en geboend. Een uitvaartondernemer kan niet met een modderige rouwwagen aan komen zetten. In het tarief zitten dus ook vaak de kosten van (de tijd voor) een wasbeurt. Soms moeten rouwauto's door twee personeelsleden bemand worden, omdat een medewerker niet in zijn eentje een kist kan hanteren. Kortom, het gebruik van 'een uurtje rouwauto' is relatief duur.
Als de overledene van het rouwcentrum naar de kerk wordt gebracht en vandaar - na de dienst - naar de begraafplaats of het crematorium, is dat mede duur omdat er nogal wat wachttijd voor het personeel in zit. Het uurtje dat de kerkdienst plaats vindt, is te kort om het personeel naar het bedrijf te laten komen en andere klussen te laten doen.
De tijd is de voornaamste kostenfactor, niet de afstand.

U bent onaangenaam verrast door de rekening, waar ik uit afleid dat u bij het geven van de opdracht voor de uitvaart van uw vader geen begroting hebt gevraagd en gekregen. Dat is jammer. Leden van de brancheorganisatie BGNU en bedrijven die een keurmerk hebben, zijn verplicht om een duidelijke begroting van kosten op te stellen, zodat onaangename verrassingen zo veel mogelijk uitgesloten zijn. Er kunnen zich altijd onverwachte situaties en extra kosten voordoen, maar die zal de ondernemer dan telkens moeten melden en uitleggen.

U hebt blijkbaar ook geen offerte bij meerdere ondernemingen aan gevraagd. Ik propageer dat in deze rubriek al jaren. Ik weet dat het niet erg gebruikelijk is, maar ik vraag mij af waarom.

Nu hebt u een wat vervelend gevoel omdat u achteraf hebt ontdekt dat het basistarief van deze ondernemer en de andere posten ook aan de bovenmarges zitten van de bedragen die u later op internet bent tegengekomen. U had er dus verstandig aan gedaan om een offerte/begroting te vragen. En liefst ook nog bij een andere ondernemer, om te kunnen vergelijken.
Er kan een goede reden zijn dat een ondernemer met zijn prijzen aan de bovenkant zit van wat gebruikelijk is, bijvoorbeeld omdat hij beter geoutilleerd is, meer mensuren besteed, moderner materiaal gebruikt etc. Cijfers zeggen ook niet alles. Juist in deze branche zijn ook begrippen als service, klantgerichtheid en niveau en uitstraling relevant.

U zou nog eens met de ondernemer in gesprek kunnen gaan om meer toelichting te krijgen bij de nota. U kunt ook zelf dan vooraf dingen bedenken zoals hoeveel tijd ergens mee gemoeid was en wat een redelijk uurloon is.

Als u het er echt niet mee eens bent, kunt u overwegen om een deel van de rekening niet te betalen. U moet dat besluit dan wel mededelen en goed motiveren en u moet er rekening mee houden dat de ondernemer een incassoprocedure start. Hij kan de zaak dan ook voor de rechter brengen. Misschien krijgt u dan gelijk, misschien ook niet. U kunt dan ook met forse extra kosten te maken krijgen. Maar dat moet u zelf afwegen.

Mijn antwoord is een heel verhaal geworden. Mijn advies voor de toekomst zou zijn:
- vraag altijd een volledige begroting c.q. offerte;
- vraag ook een tweede bedrijf om een offerte, ter vergelijking;
- doe zaken met bedrijven die zijn aangesloten bij een brancheorganisatie en een klachtenregeling.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Bijvoorbeeld: Mag je een andere uitvaartondernemer kiezen dan bij wie je verzekerd bent?TIP
www.urnenwinkel.nl. De mooiste collectie urnen voor de beste prijs.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE