Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Wat voor straf? (Handelingen zonder toestemming nabestaanden)

28 december 2007

Vraag nummer: 5076 (oude nummer: 10008)

Als men zonder toestemming van nabestaanden, toch nog invasieve handelingen gaat verichten, en fam: komt daar achter gaat procuderen, wat voor een straf hangt die persoon boven het hoofd.

Antwoord:

Geachte heer,

Niet elke (medische) handeling aan een overleden patiƫnt is verboden. Maar sectie of lijkschouwing zonder toestemming van de overledene of directe nabestaanden of een behandeling die gericht is op balseming van een overledene is strafbaar gesteld met drie maanden hechtenis of een boete van een paar duizend euro.

De nabestaanden kunnen echter zelf geen strafzaak beginnen. Als sprake is van een strafbare handeling, kunnen ze aangifte doen bij de politie. De officier van justitie beslist dan of hij nader onderzoek wenst en vervolgens eventueel tot vervolging overgaat. Vervolging van misdrijven en overtredingen is een zaak van de overheid, niet van particulieren.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

---

Nog een goede raad: wordt geen klant van KPN. KPN is een bedrijf dat niet reageert op klachten en volstrekt lak heeft aan de klant. Dat is althans sinds augustus mijn ervaring, tot op de dag van vandaag. (Zie vraag 9718). Mijn kantoor staat na ruim 4 maanden nog altijd onder een verkeerd nummer in de telefoongids. Het wordt weer tijd voor een kort geding, net als toen ik in oktober de aansluiting door KPN met een rechtszaak heb moeten afdwingen. Zie voor het juiste adres en telefoonnummer de Adressengids van deze site.

Print deze pagina

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder