Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Hechten; toestemming nabestaanden

29 december 2007

Vraag nummer: 5077 (oude nummer: 10010)

Mr. W.G.H.M. van der Putten bedankt voor het antw; op mijn vraag.
Maar ik bedoelde eigenlijk het hechten van de mond pacemaker er uithalen etc.
Dat zijn toch ook invasieve handelingen die men met toestemming van de nabestaanden pas mag gaan verichten.
Dit heb ik immers meegekregen van een studie bij Docendo.
Mvrgr: R.Mariƫn.

Antwoord:

Geachte heer,

Niet alle handelingen aan een stoffelijk overschot zijn strafbaar, zoals u in uw vorige vraag vroeg. De wettelijke bepalingen over sectie/lijkopening waren vroeger, tot 1991, zo geformuleerd, dat alleen (iemand onder verantwoordelijkheid van) een arts een lijk mocht openen en bijvoorbeeld een pacemaker mocht verwijderen. Sinds 1991 is het minder scherp geformuleerd en mag ook een uitvaartverzorger een pacemaker verwijderen.

Het hechten van de mond en het verwijderen van een pacemaker zijn tegenwoordig niet strafbaar.
Voor het strafbaar zijn van iets speelt ook mee met welke bedoeling iemand bepaalde handelingen verricht. Als iemand 'zomaar' een insnede in een lichaam maakt, is dat strafbaar. Maar als iemand (bijvoorbeeld een chirurg) dat met een bepaald doel doet, niet. Dat geldt op allerlei terreinen van het strafrecht. Het 'zomaar' openen van een graf is strafbaar; doet de beheerder van een begraafplaats dat om iemand te kunnen begraven of juist op te graven, dan is het niet strafbaar.

Het lijkt mij correct om voor bepaalde handelingen aan een stoffelijk overschot de toestemming van de nabestaanden te vragen. Maar als er geen toestemming zou zijn, of gegeven kunnen worden (bijvoorbeeld omdat er geen nabestaanden zijn), dan maakt dat die handeling nog niet strafbaar. Als een alleenstaande overledene zonder nabestaanden gecremeerd moet worden, is het verwijderen van de pacemaker toegestaan, zo niet noodzakelijk.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek > reportages > kijkersvragen

Zoals over de verzorging van een overledene:


Of zoals over de vraag of men verplicht is een uitvaartondernemer in te schakelen:


---

Nog een goede raad: wordt geen klant van KPN. KPN is een bedrijf dat niet reageert op klachten en volstrekt lak heeft aan de klant. Dat is althans sinds augustus mijn ervaring, tot op de dag van vandaag. (Zie vraag 9718). Mijn kantoor staat na ruim 4 maanden nog altijd onder een verkeerd nummer in de telefoongids. Het wordt weer tijd voor een kort geding, net als toen ik in oktober de aansluiting door KPN met een rechtszaak heb moeten afdwingen. Zie voor het juiste adres en telefoonnummer de Adressengids van deze site.

Print deze pagina

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder