Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Afleggen van de overledene door nabestaanden


2 februari 2002

Vraag nummer: 709  (oude nummer: 723)

Wed Oct 6 11:30:49 1999

Voor mijn scriptie zoek in antwoord op de volgende vraag. Mijn scriptie is opgesteld aan de hand van een waargebeurde casus. In een verzorgingstehuis, lag een vrouw op sterven. Haar dochters gaven te kennen aan dat ze als moeder was overleden, ze haar graag wilden afleggen. De directeur van het bejaardenhuis vond dat achter niet goed,en had het vaag iets over regels waarin stond dat dat niet mocht, maar hij kon die regels niet tonen. Mijn vraag is welke regels zijn er met betrekking tot het afleggen door nabestaanden en welke ervaringen heeft u met het afleggen door nabestaanden.

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

U schrijft dat de directeur van een verzorgingshuis er bezwaar tegen had dat de dochters van een overledene haar aflegden. Hij verwees naar regels, die hij echter niet kon tonen.

Mijn antwoord zal waarschijnlijk bevestigen wat u al dacht: er zijn helemaal geen regels. Natuurlijk mogen de kinderen van een overledene haar zelf afleggen. Ze mogen toch ook een zieke moeder of een ziek kind of wie dan ook zelf verzorgen, etc. Zowel bij leven als in de dood. Het is volstrekte onzin om het afleggen te 'verbieden'. Een verzorgingshuis heeft daar helemaal niets, hééééélemaal niets om precies te zijn, over te zeggen. Ik kan daar boos om worden.

Ik hoor wel eens vaker van dat betuttelende gedrag. Bijvoorbeeld dat men in een bejaardenhuis verbiedt dat een overledene op zijn/haar eigen kamer word opgebaard. Dat kan men ook niet verbieden, tenzij dat soort dingen in algemene voorwaarden of algemeen geldende 'huisregels'- met de juridische strekking van algemene voorwaarden - zijn vastgelegd (en dan moeten die voorwaarden, als ze er zijn, betrokkenen nog binden, maar dat is ook niet altijd het geval als ze later zijn ingevoerd). Een achterliggende reden is dan dat men een mortuarium heeft en dat men dat ook graag gebruikt ziet om de kosten van dat mortuarium (want het gebruik is natuurlijk niet gratis) te dekken. Maar daar hoeft de familie natuurlijk geen boodschap aan te hebben.

U vraagt verder naar mijn ervaring met het afleggen door nabestaanden. Die heb ik zelf niet. Maar ik hoor wel vaker van uitvaartondernemers e.d. dat het zelf verzorgen van de overledene door familie vaak - als men dat wil natuurlijk - als heel plezierig wordt ervaren. Men moet natuurlijk wel weten wat men moet doen. Niet iedereen weet dat. Maar als men het wel weet en kan doen is dat ook goed voor het afscheid nemen.

Naschrift: zie de latere vraag Wat te doen (wassen; stinken? - verzorging van een overledene).

Met vriendelijke groet,

Mr W.G.H.M. van der Putten

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek > reportages > kijkersvragen

Zoals over de verzorging van een overledene:


Of zoals over de vraag of men verplicht is een uitvaartondernemer in te schakelen:

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >