Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Doodsbriefje A en niet-natuurlijke dood

24 april 2004

Vraag nummer: 3083 (oude nummer: 4254)

Geachte,

Eerst zou ik u al willen bedanken voor al het advies dat u mij reeds gegeven hebt.

Er is mij echter nog iets niet heel duidelijk. Bij een natuurlijk overlijden wordt briefje A en B door de behandelende arts ingevuld.
Bij twijfel wordt de lijkschouwer ingeschakeld en hij kan beslissen tot natuurlijke dood en vult dan A en B in
Er zijn dus twee versies van briefje A dat weet ik al.

MAAR bij niet natuurlijke dood, wordt er dan een biefje A ingevuld? Want volgens de wet is er enkel sprake van een verklaring van overlijden bij een natuurlijk overlijden en dat is dus briefje A zoals hierboven besproken. Is het dan zo dat bij niet natuurlijk overlijden enkel het briefje B dient ingevuld te worden of vergis ik mij?

Ik hoop dat de vraag wat duidelijk is want het is misschien geen evidente vraag

Toch reeds bedankt,

Filip

Bij een niet nat dood dient er dan een

Antwoord:

Geachte heer,

Er zijn inderdaad 2 versies van het doodsbriefje A. Beide versies zijn bijlagen van het Besluit op de lijkbezorging (Stb. 1997, 647).

Bij een niet-natuurlijke dood wordt geen doodsbriefje A ingevuld. De lijkschouwer brengt dan verslag uit aan de officier van justitie; daar is ook een modelformulier voor. Het doodsbriefje B wordt ook ingeleverd bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente. In artikel 12a Wlb is dat bepaald en wel in het tweede lid. De officier van justitie wijst de arts aan die het doodsbriefje B (de opgave van de doodsoorzaak en van de onmiddellijk daarmee samenhangende gegevens ten behoeve van de statistiek) moet invullen.

Bij een niet-natuurlijke dood wordt geen doodsbriefje A ingevuld, zoals ik al zei. Om een verlof voor begraven of cremeren te krijgen moet men dan een verklaring van geen bezwaar van de officier van justitie kunnen overleggen. Voor die verklaring van geen bezwaar is geen officieel model vastgesteld. Dat is niet nodig, omdat de parketten van 19 arrondissementen zelf wel een standaard kunnen bedenken. Dat is anders bij de vele duizenden artsen en lijkschouwers, waarvan er een aantal waarschijnlijk onvolledige of ook onnodige informatie zou verstrekken als men niet het houvast van een formulier had.

mr W.G.H.M. van der Putten

Print deze pagina

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder