Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Geluidopnamen tijdens ceremonie (ongewenst)

19 juli 2004

Vraag nummer: 3231 (oude nummer: 4522)

Geachte heer Van der Putten,

Onlangs is mijn vader overleden en de begrafenisondernemer heeft alles uitstekend verzorgd. Twee weken na de crematie kreeg mijn moeder een brief van het crematorium met daarin onder andere de aanbieding voor het aanschaffen van een geluidopname van de ceremonie op CD voor een X-bedrag. Nooit geweten dat er een opname gemaakt zou worden, laat staan dat deze te koop wordt aangeboden.

De vraag aan u is, worden er altijd opnamen gemaakt en verkocht?
Is dit overigens niet in strijd met de Wet op de privicygegevens?

Ik heb in mijn omgeving de vraag gesteld of men op de hoogte is van deze handeling. Er is niemand die hiervan op de hoogte is.

Mijn toespraak en die van anderen waren gemaakt voor dat moment op die plaats onder de toenmalige emotionele omstandigheden, en zeker niet voor de verkoop.

Ik lees graag uw antwoord.

Met vriendelijke groet,
Mw.Bakker

Antwoord:

Geachte mevrouw Bakker,

Ik verbaas me er ook over dat er blijkbaar opnames worden gemaakt zonder verzoek of zelfs mededeling vooraf.
Ik denk niet dat dit in strijd is met wetgeving. Een Wet op de privacy bestaat niet; wel de Wet bescherming persoonsgegevens, die men - ten onrechte - in de wandeling ook wel eens zo noemt. Ik denk ook niet dat het gangbare praktijk is om altijd opnames te maken. Maar ik kan me best voorstellen dat mensen dit niet op prijs stellen.
Als het u erg hoog zit, kunt u er eens over gaan praten. Mij zou het benieuwen of de uitvaartverzorger hier van wist
en zo ja, waarom hij het niet besproken heeft.
Als het gesprek onbevredigend is, zou u vervolgens kunnen overwegen om een klacht in te dienen bij de Ombudsman Uitvaartwezen.

mr W.G.H.M. van der Putten

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder