Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Begraven binnen 36 uur (maar binnen 24 uur verboden)

2 november 2003

Vraag nummer: 2609 (oude nummer: 3310)

Onlangs werd ons verzocht een begrafenis binnen afzienbare tijd uit te voeren. Het betrof een moslim. De begrafenis is gerealiseerd binnen 24 uur na overlijden, zulks met toestemming van de officier van justitie (althans dat het binnen 36 uur mocht).

Er staat in artikel 17 lid 2 dat tegen het besluit van de burgemeester beroep open staat bij de commisaris van de koningin.
Er zou dus een situatie kunnen ontstaan dat het besluit van de burgemeester nietig wordt verklaard. De begrafenis heeft dan reeds plaatsgehad.
Betekent dit dat je wel binnen 36 uur mag begraven met toestemming van de ovj, maar dus niet binnen 24 uur omdat nog beroep openstaat?

Antwoord:

Geachte heer,

Inderdaad, op grond van artikel 88 van de Wlb mag je niet binnen 24 uur begraven omdat het verlof om binnen 36 uur te begraven nog niet in werking treedt.
Het gaat gelet op de tekst van artikel 88 niet eens zozeer om het beroep zelf en de vraag of het besluit van artikel 17 wel of niet wordt vernietigd. Het is eenvoudiger: het besluit van artikel 17 lid 2 werkt de eerste 24 uur nog niet.

Zie ook vraag 'Begraven binnen 24 uur (feitelijk niet mogelijk)'.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder