Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Verhalen kosten uitvaart door gemeente (in relatie tot bijzondere bijstand)


22 juni 2011

Vraag nummer: 24734  (oude nummer: 16828)

Geachte heer Van der Putten,

Onlangs is mijn vader overleden. De kosten van de uitvaart heeft de gemeente vergoed middels het verstrekken van bijzondere bijstand aan de huidige echtgenote van mijn vader. De opdrachtgever van de uitvaart was de huidige echtgenote van mijn vader.

In eerdere antwoorden heeft u aangegeven dat indien de gemeente de uitvaart van iemand regelt en betaalt, zij dan de kosten bij de kinderen kan verhalen. Geldt dit ook als het zoals hiervoor beschreven gaat om kosten die middels een bijzondere bijstand toekenning zijn verstrekt?

Graag uw advies,

Mark

Antwoord:

Geachte heer,

Dat kan ik u niet met zekerheid zeggen.
Maar als de gemeente aanleiding zag om bijzondere bijstand te verstrekken, vermoed ik dat zij die kosten niet op kinderen van de overledene zal verhalen.

Als de gemeente als zodanig de opdrachtgever was en de uitvaart zelf regelde, zou zij met de wet in de hand wel de kosten op o.a. de echtgenote en kinderen mogen verhalen.
Maar als zij bijzondere bijstand verleent aan de echtgenote van uw vader, mijns inziens niet. Voor bijzondere bijstand geldt bij mijn weten niet dat deze op derden verhaald kan worden.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Zijn kinderen verplicht de uitvaart van hun ouders te betalen?


Kunnen nabestaanden een uitvaart bijwonen die door de gemeente wordt geregeld?

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu 088 - 605 1219

Dag en nacht bereikbaar

JA NEE