Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Verhalen door gemeente (welke wetsartikelen van toepassing bij echtgenote)


19 juni 2008

Vraag nummer: 5512  (oude nummer: 10917)

In deze zaak gaat het om een echtgenote, die heeft geweigerd haar man te begraven, waardoor de gemeente hiervoor opdracht heeft gegeven. De gemaakte kosten zijn vervolgens op de weduwe verhaald. Zij reageert nergens op. De gemeente is nu bezig met een gerechtelijke procedure om de kosten te verhalen. Weet u op grond van welke artikelen het verzoekschrift ingediend moet worden?

Onderstaande artikelen worden niet geaccepteerd door de Rechtbank.

"Wet werk en bijstand, verzoekschrift tot verhaal van uitvaartkosten op grond van de Wet op de lijkbezorging (artikel 22 Wlb jo. art. 13 van de Invoeringswet Wet werk en bijstand, jo. art. 103, jo. 93 Abw.)"

Verzoekster heeft op grond van artikel 22 Wlb de bevoegdheid de gemaakte uitvaartkosten van totaal € 4.020,22 te verhalen op bloed- en aanverwanten die krachtens titel 17 Boek 1 BW tot het verstrekken van levensonderhoud aan de overledene verplicht zouden zijn geweest, in casu de weduwe van de overledene.

Dank u.

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Ik zou artikel 22 Wlb noemen.
De artikelen 392-396 van Boek I van het Burgerlijk Wetboek die in dit artikel genoemd worden hebben betrekking op de bloed- en aanverwanten, die tot onderhoud van de overledene verplicht zouden zijn geweest.
Echtgenoten en geregistreerd partners zijn echter geen bloed- of aanverwant van elkaar. Zij zijn geen familie van elkaar. Ze zijn alleen getrouwd of partners van elkaar.

Misschien bedoelt de rechtbank dat de artikelen 93 en 103 van de Algemene bijstandswet (Abw) per 1 januari 2004 zijn vervallen.

Ik ben geen civiel jurist en onvoldoende thuis ook in de (Invoerings)wet werk en bijstand, om een sluitend antwoord op uw vraag te geven. Uw gemeente heeft echter een zeer capabele afdeling Juridische zaken, die dat waarschijnlijk wel kan. Of zelf kan uitzoeken.

Iets anders is dat er een algemene onderhoudsplicht van echtgenoten en partners jegens elkaar is; dat zal ook wel ergens in het Burgerlijk wetboek staan. Daar kan een beroep op worden gedaan.

En nog een idee: waarschijnlijk waren betrokkenen in gemeenschap van goederen getrouwd en de echtgenote is erfgename van de overledene. Zij is dan alleen al daarom aansprakelijk voor schulden.
Voorts is sprake van zaakwaarneming door de gemeente, omdat de echtgenote verzaakt in haar (morele) plicht de lijkbezorging te regelen en te betalen. De zaakwaarnemer heeft recht op vergoeding van zijn of haar kosten.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu 088 - 605 1219

Dag en nacht bereikbaar

JA NEE