Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Verhaal kosten gemeentecrematie


12 april 2012

Vraag nummer: 28083

Mijn broer heeft helaas het besluit genomen om zijn leven zelf te gaan beeindigen.
Hij is nu verzekerd, maar in de clausule staat dat zelfdoding niet gedekt is en ze zullen dan ook niks uitbetalen aan uitvaartkosten.
Mijn broer heeft geen partner en ook geen kinderen.
Hij wilt niet dat ik voor de kosten op draai, wat toch al gauw een paar duizend euro is, en dat geld heb ik niet, anders had ik het graag voor hem gedaan. Het zal nu dus een gemeentecrematie worden. Mijn vraag aan U is:, kan de gemeente de kosten alsnog op mij of andere familieleden verhalen omdat er geen partner en kinderen in het spel zijn.

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Ik heb uw vraag vanwege de privacy sterk ingekort.

Als uw broer geen vrouw of kinderen heeft, bent u als broers en zussen zijn erfgenamen en uit dien hoofde verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart. Als u dat niet wilt, kunt u daar onderuit door afstand te doen van de erfenis. U bent dan niet verplicht de uitvaart re regelen en te betalen.
Maar als u de uitvaart niet regelt en de gemeente dat doet, kunt u waarschijnlijk ook geen afscheid nemen en geen uitvaart bijwonen. De gemeente is niet verplicht om een afscheidsbijeenkomst te organiseren.
Dat is het korte antwoord op uw vraag.

Zie voor een uitgebreidere toelichting primair de vraag 'Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart? in de lijst van Meest gestelde vragen. Zie ook:


U bent, als u als broers/zussen de uitvaartkosten niet wilt voldoen, niet aansprakelijk als u geen opdrachtgever van de uitvaart bent. Dan moet de gemeente de uitvaart regelen.
Echter, de gemeente hoeft dan geen afscheid te regelen, uw broer niet op te baren, enz.
Zie in de lijst van Meest gestelde vragen vraag 'Uitvaart door gemeente, maar zonder afscheid?!'
Zie de vele vergelijkbare vragen in de subrubriek 'Kosten uitvaart' en 'Uitvaart door gemeente'.
U kunt selecteren op vragen met de woorden 'broer' of 'zus' in de kop. Zoals bijvoorbeeld de vragen
Wie draait op voor kosten crematie broer?
Overlijden van broer en kosten uitvaart
Broer heeft geen uitvaart verzekering
Wie betaalt de Crematiekosten van zuster?
Uitvaartkosten halfbroer
enz. enz.

Vergelijk ook vraag Aansprakelijkheid (begrafenis regelen maar niet aansprakelijk zijn voor eventuele schulden) en Schulden en uitvaart van zuster (kunnen broer en ouders de uitvaart regelen zonder op te draaien voor de schulden?).

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek > reportages > kijkersvragen > juridische vragen en antwoorden

Zoals over het aanwezig zijn van nabestaanden bij een uitvaart door de gemeente:

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu 088 - 605 1219

Dag en nacht bereikbaar

JA NEE