Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Vergoeding begraafkosten gemeente 2


20 september 2017

Vraag nummer: 52042

Beste Heer van Putten

Dank voor uw snelle reactie echter nog een vraag ,gezien de erfenis op advies van de gemeente beneficiar is aanvaard en de gemeente tevens schriftelijk op de hoogte was gebracht dat de vereffening en inzage m.b.t. de baten en lasten inzichtelijk bij de rechtbank te Utrecht waren gedeponeerd is toch voldoende om de inspanning verplichting voor de gemeente om eerst aanspraak te maken op deze baten voor dat men de erfgenaam belast met het voldoen van de gemaakte kosten.

M vr gr fam Hellegering

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Ik kan dat niet goed beoordelen. Het hangt heel erg van de feitelijke situatie en van wat zich hier in het verleden heeft voorgedaan en geadviseerd af, van wat er nu kan of moet gebeuren. Ik weet ook niet of en hoe de gemeente in dit geval al een vordering heeft ingediend bij de executeur van de nalatenschap.

In het algemeen is het zo dat de gemeente inderdaad in eerste aanleg aanspraak kan maken op (een deel van) het batig saldo van de erfenis. Echter, waar is dat geld en wie kan er bij? Ik stel mij voor dat de erfgenamen toestemming moeten geven voor het 'vrijgeven' van dat batig saldo aan de gemeente.
Hoe dat in de praktijk gaat, kan verschillen, stel ik mij zo voor. Maar ik heb er geen verstand van en geen ervaring mee, want dan gaat het om de vraag hoe men over een beneficiaire nalatenschap kan beschikken. Dat is een vraag op het terrein van het erfrecht en dat is niet mijn vak en daar gaat deze adviesrubriek niet over.
Iemand wikkelt het waarschijnlijk af, maar die iemand zal waarschijnlijk een akkoord van de erfgenamen moeten hebben. De gemeente weet misschien ook helemaal niet wie dat afwikkelt, dus kan die persoon ook niet benaderen. Maar bij een positief saldo zal voor de bestemming van dat geld de toestemming van de erfgenamen nodig zijn. Als de erfgenamen tegen die afhandelaar zeggen 'Betaal dat maar uit aan de gemeente' is dat waarschijnlijk de kortste en snelste weg om e.e.a. af te wikkelen.

Voor eventuele vragen op het terrein van het beneficiair aanvaarden van een nalatenschap en het afhandelen ervan verwijs is naar de collega-adviesrubriek Notarieel recht / erfrecht.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wat mag in de kist mee begraven worden?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43

TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu 088 - 605 1219

Dag en nacht bereikbaar

JA NEE