Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Plaatsen van grafmonument bij begraving op kosten gemeente


28 juli 2005

Vraag nummer: 3919  (oude nummer: 6281)

In de gemeente stadskanaal is een overledene op kosten van de gemeente begraven. Nu wil een vriendenclubje een collecte houden om op het graf een monument te plaatsen. Kunnen wij als gemeente de kosten van de begrafenis verhalen op dit vriendenclubje? Kunnen wij ook het schoonhouden van het graf en de huurtermijn verhalen op hun. Betrokkene is begraven op het gedeelte dat is ingericht voor overledenen die van gemeentewege worden begraven. Zogenaamde naamloze graven.

Vriendelijke groeten,

J.L. Potze

Antwoord:

Geachte heer,

De gemeente kan de kosten van de begrafenis niet zonder meer verhalen op het vriendenclubje; vrienden staan immers niet genoemd in artikel 22 Wet op de lijkbezorging als soort persoon waar kosten op kunnen worden verhaald. Zoals wel kan bij bepaalde bloed- en aanverwanten en de reder van een schip.

Echter, er is wel een mogelijkheid om vergoeding van kosten te vragen in relatie tot het monument. Iemand die niet rechthebbende op een graf is of die niet als vergelijkbaar persoon is geadministreerd voor een algemeen ('naamloos') graf, heeft geen recht om een monument te plaatsen. De gemeente kan het verzoek van het vriendenclubje zonder meer afwijzen, omdat men geen zeggenschap over het graf heeft. Maar (een persoon uit en namens) het clubje kan wél grafrechten verwerven om zeggenschap uit te kunnen gaan oefenen. En dus een monument te kunnen plaatsen. Maar de gemeente kan bedingen de zeggenschap over het graf pas uit handen te geven als de begrafeniskosten en de kosten van het graf (huur en onderhoud) betaald zijn.

Als ik gemeente was zou ik geen plaatsing van een monument toestaan, zolang niet eerst het graf overgedragen kan worden. En ik zou het graf pas overdragen nadat alle kosten betaald zijn.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Zijn kinderen verplicht de uitvaart van hun ouders te betalen?


Kunnen nabestaanden een uitvaart bijwonen die door de gemeente wordt geregeld?

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu 088 - 605 1219

Dag en nacht bereikbaar

JA NEE