Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Omvang kosten begrafenis van gemeentewege (door buurgemeente; verhouding gemeenten onderling)


8 december 2008

Vraag nummer: 5955  (oude nummer: 11912)

L.S., kunt u mij zeggen wat er allemaal onder kosten van een lijkbezorging van gemeentewege valt.
De gemeente verzorgt een lijkbezorging (na lijkvinding) in een naburige gemeent en krijgt vervolgens een factuur voor het onderhoud gedurende 10 jaar. Het gaat om een algemeen graf. Is dit correct van onze buurgemeente.

m vr gr
G. Schut
gemeente Zzzzzzzzzzzz

Antwoord:

Geachte heer,

Waarom krijgt uw gemeente een factuur voor lijkbezorging? Waarom verzorgt u deze uitvaart? Ik heb de indruk dat er misverstanden zijn rond de wetgeving inzake lijkbezorging.

Als in een buurgemeente het stoffelijk overschot van een van uw inwoners gevonden wordt, en niemand actie onderneemt ten aanzien van de lijkbezorging, dan is de gemeente van vinding verantwoordelijk voor de lijkbezorging. De gemeente waar iemand woont of bij de Burgelijkse Stand is ingeschreven is niet verantwoordelijk voor diens lijkbezorging. Zowel niet voor de regeling als voor de kosten.

Bijvoorbeeld gemeenten met ziekenhuizen lopen door deze regeling een verhoogd risico. Als in een ziekenhuis op hun grondgebied iemand overlijdt die geen partner of kinderen heeft, geen verzekering etc. dan moeten deze gemeenten de uitvaart regelen. Niet de woongemeenten van betrokkenen. Tenzij ze dat onderling wel afspreken, natuurlijk.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Zijn kinderen verplicht de uitvaart van hun ouders te betalen?


Kunnen nabestaanden een uitvaart bijwonen die door de gemeente wordt geregeld?

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu 088 - 605 1219

Dag en nacht bereikbaar

JA NEE