Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Moet gemeente kosten uitvaart betalen (nee!!)


21 december 2005

Vraag nummer: 4187  (oude nummer: 7130)

Goede middag,

Ik heb een aantal vragen en hoop dat u enige duidelijkheid kunt verschaffen naar aanleiding van onderstaande situatie.

Ik verzorg de administratie voor één plaatselijke begraafplaats binnen onze gemeente. Inmiddels ben ik 'gepromoveerd' tot het beantwoorden van álle vragen die ook maar iets met begraven of cremeren te maken hebben. Het voordeel is dat je er zeker niet stommer van wordt, maar ja sommige vragen gaan ook mijn pet te boven.

Gisterenmorgen werd ik benaderd door een maatschappelijk werkster van GGZ-groep Noord-Xxxxxxxx. Vorige week maandag is een psychiatrische patiënte - voorheen woonachtig in een zogenaamd Zorg op Maat project binnen onze gemeente Yxxxxx - overleden tijdens haar weekendverlof in Zxxxxx.
Op zeer onprofessionele wijze (info maatschappelijk werkster) heeft de begeleider van de woonvorm waarin de overledene verbleef, persoonlijk contact gezocht met de ouders. De ouders hadden sinds een jaar of 15 geen enkel contact met de nu overleden dochter gehad. De begeleider deelde de ouders mee dat de dochter was overleden en zij zelf maar hun 'zaakjes' moesten regelen.
De vader - woonachtig in Zxxxxxxxx - heeft daarop een uitvaartverzorger van de Dela benaderd. De dochter is vorige week vrijdag gecremeerd. Totale kosten van een zeer sobere 'uitvaart' bedragen € 3.200,00.
De maatschappelijk werkster kwam naar het gemeentekantoor met het verzoek of er binnen onze gemeente een regeling was die er in zou voorzien dat de totale kosten betaald zouden worden. De overledene woonde tenslotte in onze gemeente.
Ik dacht dat de plaats van overlijden van belang is voor een evt. financiële bijdrage in de kosten. Dit vind ik echter nergens terug. Ik heb de site uitvaart.nl, de wlb + het thematisch handboek geraadpleegd, maar niets kunnen vinden. Een plaatselijke uitvaartverzorger gaf ook aan dat plaats overlijden doorslaggevend is en wij als gemeente (enkel woonplaats van overledene) in deze geen enkele partij zijn in dit hele verhaal. Ik zoek echter naar bevestiging. - Hoever ben je in dit geval betrokken als gemeente? - Is er een stappenplan, hoe je je als gemeente in dit soort gevallen moet opstellen?
- Wanneer ben je wel partij in dit soort situaties?

De uitvaartverzorger van Dela heb ik overigens gesproken. Hij gaf aan dat de familie 'bekend' was bij de Dela. Moet een uitvaartverzorger - in dit geval van Dela - in kunnen schatten als een familie - ook gezien de situatie - niet over de financiële middelen beschikt deze uitvaart te kunnen betalen? Had hij de familie fatsoenshalve door moeten verwijzen naar de gemeente Zxxxxx (woonplaats ouders + plaats overlijden dochter) voor hulp?

Een hele berg vragen dus. Ik hoop dat u mij op korte termijn van antwoord kunt voorzien.

met vriendelijke groet,

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Het antwoord is heel simpel. De persoon die opdracht gaf voor de crematie is verantwoordelijk voor de kosten. Zoals altijd.
Ik zie de bijzonderheid van deze zaak niet, behalve dat de overledene zelf waarschijnlijk geen eigen geld had, maar dat komt wel vaker voor.

Ik zie geen enkele - werkelijk hélemaal géén - reden voor uw gemeente om financieel bij te dragen en de kosten van Dela te voldoen.
Als Dela eventueel niet betaald wordt, is dat haar probleem. Niet die van uw gemeente.
Het enige wat eventueel aan de orde kan zijn, is dat de vader, als deze de kosten niet kan dragen, bijzondere bijstand vraagt. Dat moet hij dan in zijn eigen woonplaats Zxxxxxxx vragen.

Een gemeente hoeft alleen in actie te komen, als niemand in de lijkbezorging voorziet. Hier hebben mensen dat wel gedaan.
De begeleider van de woonvorm heeft het overlijden en alles erom heen wellicht wat weinig tactisch naar de ouders toe gebracht. Maar hij had wel 100% gelijk dat het aan de familie is om de zaken te regelen. Daar gaat de wet ook van uit, van dat idee, dat echtgenoten en familie ook op dit punt voor elkaar zorgt. En of er contact was of niet, doet er niets toe.
Overigens als de gemeente (waar het lijk was toen niemand actie ondernam) de lijkbezorging regelt, mag ze de kosten ook verhalen op familie. Het is dan altijd beter dat de familie het eerst zelf regelt.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu 088 - 605 1219

Dag en nacht bereikbaar

JA NEE