Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Is de burgemeester verantwoordelijk voor de lijkbezorging van een in het buitenland overleden persoon?


30 november 2004

Vraag nummer: 3519  (oude nummer: 5070)

De persoon is in het buitenland overleden. Het lijk is nog niet overgebracht naar Nederland. Overledene is niet verzekerd voor de kosten van uitvaart. Hij was ook niet meer ingeschreven in de Gemeentelijke Basisadministratie Personen van een Nederlandse gemeente. Kan de burgemeester van een willekeurige gemeente in Nederland verantwoordelijk worden gesteld worden voor de lijkbezorging. M.a.w. moet de gemeente de kosten van transport en uitvaart betalen?

Antwoord:

Geachte heer,

Uiteraard is er geen enkele reden dat een Nederlandse gemeente de kosten van transport en van de uitvaart betaalt.

Als het zo zou zijn dat iemand het lichaam naar Nederland transporteert en dan tegen de gemeente zegt: "Alsjeblieft, bezorg dit lijk maar", dan zou ik al gemeente direct de betreffende persoon aanspreken voor de kosten. Die persoon dreigt dan de gemeente schade te laten lijden en is m.i. dan aansprakelijk wegens het toebrengen van schade.

Wanneer iemand in het buitenland overlijdt zonder enige voorziening, is dat het probleem van de buitenlandse overheid.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Zijn kinderen verplicht de uitvaart van hun ouders te betalen?


Kunnen nabestaanden een uitvaart bijwonen die door de gemeente wordt geregeld?

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu 088 - 605 1219

Dag en nacht bereikbaar

JA NEE