Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Gemeente weigert bijstand voor uitvaart


28 juni 2008

Vraag nummer: 5530  (oude nummer: 10974)

De partner van een vriendin is onlangs overleden aan kanker. Hij woonde met haar samen in mijn woonplaats maar stond daar niet ingeschreven. Hij had de Britse nationaliteit. Vriendin heeft getekend voor de (zo goedkoop mogelijk maar gelukkig waardig uitgevoerde) uitvaart, zodat zij de as zou krijgen. Ik heb uit eigen zak de rekening voldaan.
Bjizondere bijstand aangevraagd namens vriendin omdat noch overledene noch partner ook maar een rooie cent had en de (Britse) familie weigerde de uitvaart te betalen. Gemeente heeft nu de aanvraag afgewezen omdat 1. overledene niet in zijn woonplaats ingeschreven en 2. vriendin niet wettelijk verplicht was tot de uitvaart omdat ze geen samenlevingscontract hadden.
Blijf ik nu als relatieve buitenstaander met de rekening van 2700 euro zitten? Overledene woonde aantoonbaar in de gemeente en vriendin en overledene hadden aantoonbaar niet de middelen om dit te betalen.
Familie wil niet, vriendin kan niet, gemeente wijst het af. Hadden we het lijk bij het grofvuil moeten zetten of in de tuin begraven??? Er was toch geen alternatief?
Hoe pak ik de gemeente aan? M.i. zouden ze mij de voorgeschoten kosten moeten betalen en zelf achter de familie aangaan die wettelijk de eerst aansprakelijke zijn.
Dank voor uw antwoord.

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Een gemeente hoeft alleen een uitvaart te regelen en te betalen, als binnen een termijn van een aantal dagen of een week niemand actie onderneemt om de uitvaart te regelen.
Of de vriendin recht heeft op bijzondere bijstand om de kosten vergoed te krijgen, kan ik niet beoordelen. Zij heeft wel de plicht om u uw kosten terug te betalen.

De vriendin kan mogelijk tegen de weigering bezwaar aantekenen; over de kans van slagen kan ik niets zeggen. Ik weet wel wat van begraven en cremeren, maar niets van bijstandzaken.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Zijn kinderen verplicht de uitvaart van hun ouders te betalen?


Kunnen nabestaanden een uitvaart bijwonen die door de gemeente wordt geregeld?

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu 088 - 605 1219

Dag en nacht bereikbaar

JA NEE