Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Betreden van de woning (op grond van welke regelgeving?)


2 januari 2018

Vraag nummer: 53229

Geachte heer van der Putten,

Mijn vraag heeft betrekking op vraag nummer: 4407 (oude nummer 7926). U geeft aan dat de (voormalige) woning van de overledene in principe betreden mag worden, maar op grond waarvan dit mag kan ik helaas niet achterhalen. Zou u mij kunnen vertellen op grond waarvan de (voormalige) woning mag worden betreden?

Bij deze alvast mijn dank voor uw antwoord.

Met vriendelijke groet,

R. Matota

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Soms is van toepassing artikel 21 van de Wet op de lijkbezorging:
1. Indien niemand voorziet in de lijkschouwing en lijkbezorging overeenkomstig de wet, draagt de burgemeester daarvoor zorg. Aan hoofdstuk V wordt in dat geval geen toepassing gegeven, tenzij de overledene zijn lijk uitdrukkelijk tot ontleding heeft bestemd.
2. Indien de toepassing van het voorgaand lid wordt verhinderd, doordat het lijk zich in een woning bevindt en de afgifte van het lijk of de toegang tot de woning wordt geweigerd, heeft de burgemeester of een ambtenaar van politie toegang tot die woning zonder toestemming van de bewoner, voor zover dat redelijkerwijs voor de vervulling van hun taak nodig is.

Soms is sprake van zaakwaarneming. Men kan de belangen van de overledene en diens nabestaanden vaak alleen behartigen door in diens woning te kijken of hij of zij een uitvaartverzekering had, met welke familieleden of vrienden de overledene contact had, etc. Dat geldt voor de gemeente net zo goed als voor vrienden en bekenden die de uitvaart zouden willen gaan regelen.
Zaakwaarneming geregeld in het Burgerlijk Wetboek, in artikel 6:198 e.v.

De gemeente gaat altijd eerst kijken of zij familie en vrienden kan vinden die de uitvaart zouden willen regelen, voordat zij het zelf gaat doen. Daar kan zij alleen in de woning aanwijzingen voor vinden. Als bijvoorbeeld (een van de) kinderen of andere familie in het buitenland woont, kan de gemeente ze anders niet vinden.

Als de gemeente de uitvaart regelt, mag de gemeente die kosten verhalen op de nalatenschap, zo staat in artikel 22 Wet op de lijkbezorging. Daar vloeit uit voort dat zij in de woning mag kijken of zij gegevens kan vinden over bankrekeningen van de overledene en mag kijken op welke goederen zij eventueel verhaal kan uitoefenen, als er onvoldoende geldelijke middelen zouden zijn.

Het is natuurlijk ook gewoon een maatschappelijk belang dat actie kan worden ondernomen om iemands uitvaart te (kunnen laten) regelen en een start te kunnen maken om de nalatenschap af te wikkelen. Als niemand ooit een woning zou mogen betreden, zouden elke maand ruim duizend overledenen in een mortuarium liggen, waarbij niemand actie zou kunnen ondernemen voor de uitvaart. Dat wordt na verloop van tijd erg lastig.

Zie ook vergelijkbare vragen in de subrubriek 'Uitvaart door gemeente; vragen van publiek' en de subrubriek 'Uitvaart door gemeente; vragen van gemeenten'.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
www.urnenwinkel.nl. De mooiste collectie urnen voor de beste prijs.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu 088 - 605 1219

Dag en nacht bereikbaar

JA NEE