Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Betaling crematie broer


29 februari 2012

Vraag nummer: 27622

Geachte heer van der Putten,
Mijn broer is vorig jaar in opdracht van de gemeente Delft gecremeerd, aangezien mijn moeder en ik niet voor de kosten wilden / konden opdraaien, aangezien mijn broer geen uitvaartverzekering geregeld had. Mijn moeder heeft nu een brief van de gemeente Delft ontvangen aan 'de erven van dhr. P. kist', waarin wordt aangegeven dat de kosten niet verder op haar zullen worden verhaald. Mijn naam staat daarbij niet specifiek vermeld... Betekent dit dat de gemeente Delft alsnòg zal proberen de kosten op mij (zijn broer) te verhalen, aangezien mijn moeder dat niet wil en kan ? Ik val toch ook onder diezelfde 'erven van P. Kist'...? Ik sta na mijn moeder weliswaar in de tweede lijn, maar kan / wil na dato evenmin voor de crematiekosten hoeven op te draaien... Kunt u mij uitleggen of na de ontheffing van mijn moeder in dezen, de gemeente Delft alsnòg zal trachten een en ander op mij te verhalen, of is hiermee de kous af, en ben ook ik ervan gevrijwaard ?
De brief is immers gericht aan 'de erven van P. Kist, waaronder ik mezelf toch ook kan rekenen ?

Hartelijk dank en met vriendelijke groet, J. kist, Nieuwegein

Antwoord:

Geachte heer,

Als de gemeente de brief heeft geadresseerd aan 'de erven', dan valt u daar ook onder. De gemeente zal de kosten dan ook niet op u proberen te verhalen. Daarmee is de kous af.
Ik zou die brief wel heel lang bewaren, als ik u(w moeder) was.

Overigens zijn en waren uw moeder en u niet verplicht om de kosten te betalen, als u afstand zou doen van de erfenis. Gemeenten vragen het niettemin toch, omdat sommige erfgenamen het als een morele plicht zien.

Bovendien is het niet per definitie zo dat de gemeente een uitvaart alleen regelt omdat betrokkene geen geld en geen verzekering heeft. Soms zijn er geen emotionele banden meer met de overledene, zodat niemand de begrafenis kan of wil regelen. Maar soms heeft de overledene wel spaargeld, een aardig vermogen of een eigen huis en dergelijke, die erfgenamen dan erven. In dat soort gevallen is het natuurlijk heel logisch dat de gemeente vergoeding van haar kosten vraagt. En zal dat dan ook geen probleem zijn.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek > reportages > kijkersvragen > juridische vragen en antwoorden

Zoals over het aanwezig zijn van nabestaanden bij een uitvaart door de gemeente:TIP
Voor meer informatie over een begrafenis of crematie in Delft, zie Uitvaart Delft.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu 088 - 605 1219

Dag en nacht bereikbaar

JA NEE