Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Begrafenis kosten gemeente (vrienden willen inspraak)


24 augustus 2017

Vraag nummer: 51750

Een vriend van ons is overleden in een tehuis/zorginstelling voor (ex)drank en drugsverslaafden te Den Haag. Bij ons én bij de Kesslerstichting ( de zorgsinstelling) had hij kenbaar gemaakt dat zijn familie niet mocht worden ingelicht, dat hij gecremeerd wilde worden, dat wij als vrienden en mantelzorgers zijn as moeten verstrooien in Grave ( zijn geboortegemeente).
Omdat de melding van overlijden uit handen is gegeven aan de gemeente, wordt nu alles bepaald door een ambtenaar van de afdeling Bijzondere Hulpverlening. Hij heeft de familie op de hoogte gesteld maar wel aangegeven dat het niet wenselijk is dat zij aanwezig zijn op de dag van de crematie. Hij heeft aangegeven dat dit zijn werkwijze is binnen de regel en wetgeving van de gemeente. Dat hij niet met ons of de Kessler hoeft te overleggen. Wij kunnen ook geen afscheid meer van hem nemen.
Ook had hij ( de overledene) aangegeven dat er genoeg geld, op zijn rekening bij de Kesslerstichting zou staan dus begrijpen wij ook niet waarom de crematie uit handen is gegeven aan de gemeente. Hierover krijgen wij ook geen antwoord. Wij én de overledene dachten dat alles met de Kesslerstichting en ons geregeld zou worden.
A.s. maandag vind de crematie plaats. Wij hebben een naar gevoel over deze gang van zaken en zijn ook verdrietig dat er geen gehoor wordt gegeven aan de wensen van de overledene.
Wij vinden het in eerste instantie nalatig van de Kesslerstichting en ten tweede halsstarrig van de ambtenaar van de gemeente. De laatste heeft ons ook nog medegedeeld dat hij zich wel wil onttrekken van het regelen van de crematie en dat wij alles ook zelf mogen regelen maar dan zijn wij verantwoordelijk voor de kosten.

met vriendelijke groet,

Karin Zielstra

Antwoord:

Geachte mevrouw,

De gemeente heeft de wettelijke plicht om een uitvaart te regelen als niemand anders het doet. En blijkbaar doet hier niemand anders het. De overledene is er blijkbaar ten onrechte van uitgegaan dat de Kessler Stichting dat zou doen.

De gemeente heeft - alvorens zelf in actie te treden - de plicht om de nabestaanden van de overledene de gelegenheid te geven de uitvaart te verzorgen. De gemeente moet namelijk de kosten verhalen op de nalatenschap of de erfgenamen. Maar dat mag niet als die van niets weten en niet eerst zelf de kans krijgen de uitvaart te regelen.

Ik begrijp niet dat de overledene, die blijkbaar een aantal duidelijke wensen had, niet zelf heeft geregeld wat er na zijn overlijden zou moeten gebeuren. Dat had hij bij codicil kunnen doen. Blijkbaar had hij een verwachting - dat de zorginstelling het zou doen - waarvoor met de instelling vooraf geen afspraken zijn gemaakt. Want die verwachting is niet uitgekomen. Jammer.

Het handelen van de gemeente in deze situatie is correct. Wanneer niet duidelijk is dat er voldoende geld is om de kosten te dekken, moet men van een sobere uitvaart uitgaan. De gemeente hoeft met niemand te overleggen; niet met familie, niet met vrienden en niet met de zorginstelling. De gemeente hoeft ook geen afscheidsdienst te organiseren. Maar dat kunt u natuurlijk wel zelf doen, ook al is daar dan geen kist bij aanwezig.
Vergelijk over het aanwezig zijn van nabestaanden bij een uitvaart door de gemeente:


Of de Kessler Stichting in dit geval nalatig is, kan ik niet beoordelen. Maar in het algemeen is het zo dat zorginstellingen niet de verantwoordelijkheden van familie, erfgenamen en de overheid overnemen, wanneer een cliënt overlijdt.

De gemeente stelt zich terecht op het standpunt dat zij zich wel wil terugtrekken van de crematie als vrienden van de overledene alles regelen maar dan ook zelf de verantwoordelijkheid nemen voor de kosten.

Uw overleden vriend had een of meer vrienden en bekenden moeten vragen om zijn uitvaart te regelen. Een zorginstelling doet het niet. Hij had zijn familie en erfgenamen er buiten kunnen laten door het bedrag van de kosten van de uitvaart op een speciaal deposito te storten, waardoor het buiten de nalatenschap zou blijven, maar de personen die de uitvaart zouden regelen er wel bij konden. Als er nu nog geld van uw vriend bij de Kessler Stichting staat, kunt u er niet bij komen. Dat kunnen alleen de erfgenamen van uw vriend.

Zie de vele vergelijkbare vragen over taken en verantwoordelijkheid van een gemeente in de subrubriek 'Uitvaart door gemeente'.
En over de (on)mogelijkheden en vele hobbels voor vrienden en bekenden om een uitvaart te regelen in de subrubriek 'Kosten uitvaart'. Zoals de vraag 'Uitvaart regelen buiten de kinderen om' die u ook kunt lezen als 'Uitvaart regelen buiten de familie van mijn vriend om'.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
www.urnenwinkel.nl. De mooiste collectie urnen voor de beste prijs.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu 088 - 605 1219

Dag en nacht bereikbaar

JA NEE