Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Begrafenis door gemeente (van halfbroer)


5 oktober 2019

Vraag nummer: 58741

Wij zien aankomen dat een (half)broer komt te overlijden en door zijn omstandigheden in aanmerking komt voor begrafenis door gemeente. Wij hebben nooit contact met hem gehad en willen hier niets mee van doen hebben. Moeten wij nu al actie ondernemen?

Antwoord:

Geachte heer,

U bent niet verantwoordelijk voor de uitvaart van een broer (of zus of halfbroer/halfzus). Zowel niet voor het regelen ervan als voor het betalen ervan. Tenzij u zelf opdracht geeft voor de uitvaart, natuurlijk.

Het kan alleen zo zijn dat als een broer of zus geen echtgenoot of kinderen heeft, of wanneer die afstand doen van de erfenis, broers en zussen erfgenaam worden. En dan kunnen wel aansprakelijkheden ontstaan. Maar in dat geval kunnen broers en zussen afstand doen van de erfenis. Het is verstandig als ze dat meteen ook voor hun kinderen - neven en nichten van de overledene - samen doen, om kosten te sparen.

Als niemand de uitvaart regelt, moet en zal uiteindelijk de gemeente dat doen. De gemeente mag de kosten volgens de wet verhalen op de kinderen en partner van de overledene, dan wel op de erfgenamen. Maar als u erfgenaam bent, kunt afstand doen.

Zie in de subrubriek 'Kosten uitvaart' de vele tientallen vragen over de kosten van de uitvaart van een broer of zus (of zwager).

Zie ook de vragen over de kosten voor broers, zussen of andere familieleden als de gemeente de uitvaart regelt, maar de kosten wil verhalen op erfgenamen. Deze vragen staan in de subrubriek 'Uitvaart door gemeente; vragen van publiek'.

Zie ook: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


U vraagt of u nu al actie moet ondernemen. Nee. Het heeft geen zin om bijvoorbeeld tegen uw halfbroer of andere familieleden te zeggen dat u de uitvaart niet gaat regelen. Om vooraf de gemeente waar uw broer woont te bellen en te zeggen dat u de uitvaart niet gaat regelen, heeft ook geen zin. U kunt rustig wachten tot de gemeente u eventueel benadert.

U kunt niet vooraf afstand doen van een erfenis. U moet wachten tot de betreffende persoon overleden is. Het kan namelijk alleen aan de hand van een overlijdensakte. En die kan natuurlijk pas worden afgegeven als iemand overleden is, niet tevoren. Men kan afstand doen bij de griffie van de rechtbank of via een notaris; dat laatste is iets duurder maar voor sommige mensen makkelijker.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).

TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu 088 - 605 1219

Dag en nacht bereikbaar

JA NEE