Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Regeling voor pleegkind

8 maart 2003

Vraag nummer: 2056 (oude nummer: 2449)

Sat, 8 Mar 2003 00:40

Mijn pleegzoon is 13 en Marokkaans, in Nederland geboren en nooit in Marokko geweest. Hij is uit de ouderlijke macht ontheven. Hij valt onder de voogdij van een stichting. Al 5 jaar is hij bij mij. Hij blijft tot zn 18e of langer zolang er geen gekke dingen gebeuren.

Nu mijn vragen:
Wat moet ik regelen?
Wordt als hij sterft voor z'n 18e het lichaam aan de biologische ouders teruggegeven? Of is de voogd dan de "eigenaar" van zijn lichaam. (weet ff niet hoe ik het anders moet zeggen).
Zelf heb ik de angst dat mijn kind in Marokko begraven wordt en dat is ten nadele van mijn rouwproces. Zijn ouders hebben hem 4 jaar niet gezien, er is ontvoeringsgevaar bij leven.

Ik wil wel dat de ouders betrokken zijn als ze dat willen, bij alles, maar niet dat mijn kind naar buitenland vertrekt, waar hij nooit gweest is en waar hij niets van weet.

Kind wil zelf in een dorp waar m'n ouders wonen (en daar is de begraafplaats waar m'n fam ligt) begraven worden. Kan hij dat ergens laten vastleggen, zodat er rekening mee gehouden kan worden?

Kan ik hem verzekeren ookal heb ik geen wettelijke band met hem (wel een bewijs van de rechter dat 'ie bij mij woont). Ik ben niet juridisch verantwoordelijk, dat is de voogd. Heb ik dan rechten bij de uitvaart? Hij is verzekerd voor een minimaal bedrag bij de voogdijraad, het was 2.500 Gulden. Dat vind ik veel te weinig.

Moet ik zaken met de voogd regelen? De voogd weet dit ook allemaal niet, hangt per geval af zegt hij. Als mijn kind overlijdt is het te laat om e.e.a. te regelen.

Ik hoop dat u mij verder kunt helpen.
Laten we hopen dat het allemaal niet nodig is

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

De voogd is verantwoordelijk voor wat er met een kind gebeurd, zowel bij leven als - in het gelukkig zeer uitzonderlijke en niet te verwachten situatie - bij overlijden.

Ik denk dat er op dit punt geen vaste regels of voorschriften van die voogd (stichting) zijn, simpelweg omdat het bijna nooit zal voorkomen dat een gezond kind overlijdt. Het zal van de situatie afhangen, of de ouders inspraak hebben in de lijkbezorging of niet. Ik denk na zoveel jaar, niet.

Een kind van 16 jaar kan al een rechtsgeldige verklaring op papier zetten (artikel 19 Wet op de lijkbezorging), wat er moet gebeuren als het overlijdt. Maar hij zou dat ook nu al kunnen doen, want ook al zou dat niet helemaal rechtsgeldig zijn, het zou toch een richtsnoer kunnen zijn voor het geval dát.
U hoeft niets te regelen, omdat het in voorkomend geval niet voor uw kosten is, dat een begrafenis betaald moet worden. Het bedrag van 2.500,- gulden is veel te laag voor een begrafenis; een heel héél erg simpele begrafenis kost minstens 2.000,- euro. Maar de extra kosten komen - denk ik - voor rekening van de stichting. Als de (extra) kosten tóch voor uw rekening zouden komen, zou u kunnen denken aan een eenvoudige extra aanvullende verzekering voor zo'n 1.000,- euro. De premie per maand zal voor een kind op die leeftijd heel erg laag zijn, een paar euro hooguit. Maar als u dat een rustig gevoel geeft, moet u dat doen.

mr W.G.H.M. van der Putten

8 maart 2003

Print deze pagina

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder