Wat is formeel afstand doen van erfenis?


7 september 2010

Vraag nummer: 7681  (oude nummer: 16008)

Is formeel afstand doen via de notaris? Of anders?
Wij weten van een schuld bij energiebedrijf en verder weten wij het niet.
Moet afstand gedaan worden na het overlijden? Of mag het nu al?

Antwoord:

Men kan een erfenis pas na iemands overlijden verwerpen. Men moet zich niet als erfgenaam gedragen en bijvoorbeeld geen spullen uit huis nemen.

Een nalatenschap dient te worden verworpen bij de rechtbank in het arrondissement waar de overledene laatst heeft gewoond. Voor het verwerpen van een nalatenschap kan men in de eerste plaats terecht bij een notaris. Deze zal dan de benodigde gegevens en papieren aan de rechtbank doen toekomen, zodat een akte van verwerping kan worden opgesteld.
Ook is het mogelijk om zonder tussenkomst van een notaris een nalatenschap te verwerpen. Men dient dan zelf naar de rechtbank te komen om een akte van verwerping op te laten stellen. Hierbij dient een overlijdensakte te worden overlegd en de verwerpende erfgenamen dienen zich te legitimeren. Ook dienen zij een machtiging in te vullen en te ondertekenen. Deze machtigingen zijn verkrijgbaar bij het Informatiecentrum Rechtspraak. Meerdere erfgenamen kunnen middels éénzelfde akte een nalatenschap verwerpen.

De kosten bedragen €103,- te betalen bij de kassa van het Informatiecentrum Rechtspraak geopend op werkdagen van 8.30 uur tot 16.30 uur.

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >