Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Verlengen recht op nis in urnenmuur ver voor aflopen termijn

13 oktober 2008

Vraag nummer: 5746 (oude nummer: 11441)

Op de gemeentelijke begraafplaats in Boxmeer worden nissen in de urnenmuur net als eigen graven uitgegeven voor 20 jaar. Bij graven geldt dat met tien jaar verlengd mag worden na het verstrijken van de uitgiftetermijn van 20 jaar. Geldt dit ook voor nissen in de urnenmuur?
Alvast bedankt voor uw antwoord. Met vriendelijke groet H. Coopmans-Heldens

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Ja, dit geldt ook voor nissen in de urnenmuur. Men mag het recht niet ver voor het aflopen van de termijn verlengen. De wetgever wil verlengingen eigenlijk alleen toestaan als er nog mensen zijn die behoefte hebben aan een verlenging. En wel pas op het moment dat de termijn afloopt.

Wie eerder een verlenging wil regelen kan daarvoor terecht bij de Stichting Grafzorg Nederland (www.grafzorg.nl). Daar kan men zoveel verleningen vooruit laten regelen als men wil.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Print deze pagina

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder