Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

LVC model algemene voorwaarden

26 april 2004

Vraag nummer: 3085 (oude nummer: 4257)

Geachte heer van der Putten,

Ik heb ondervonden dat er heel wat modellen zijn voor standaard reglementen voor een begraafplaats.

Nu ben ik echter opzoek naar een standaard model voor de algemene voorwaarden van een crematorium. Ik kan deze echter niet vinden. Ik ging er van uit dat de Landelijke Verreniging voor Crematoria wel een model zou hebben liggen, maar dit is niet het geval. Zou u mij misschien kunnen vertellen waar ik deze wel kan vinden

Alvast bedankt,

Paul

Antwoord:

Geachte heer,

Ik heb ooit wel eens in een grijs verleden een heel mager stuk met een paar bepalingen gezien, dat door een crematorium werd aangemerkt als dé algemene voorwaarden van de LVC. Het was een juridisch uiterst mager stuk, in meer betekenissen. Ik heb ook het vermoeden dat het juridisch niet correct wordt gehanteerd, namelijk niet aan opdrachtgevers wordt overhandigd vóór een crematie. Het stuk had meer het karakter van een soort gedragscode dan echte algemene voorwaarden.

Ik denk dat het ook geen model is dat crematoria overnemen en dan zelf als hun algemene voorwaarden hanteren. Ik zou ze dat ook niet aanbevelen, naar wat ik me van het stuk herinner. Voor gemeentelijke crematoria speelt overigens dat zij publiekrechtelijke regelingen moeten treffen. Ik heb voor enkele gemeentelijke crematoria verordeningen gemaakt. En ook voorwaarden voor een privaat crematorium, valt me nu te binnen.

Waar het LVC-model verkrijgbaar is? Eigenlijk zou elk crematorium het binnen 2 seconden uit een bureaulade moeten kunnen halen, lijkt mij.

Ik weet niet wie op dit moment het secretariaat van de LVC voert.

mr W.G.H.M. van der Putten

26 april 2004

PS Ik kreeg zojuist van een attente lezer het adres gemaild:
Secretariaat LVC
Dhr. E. Adriaans
Postbus 522
5600 AM Eindhoven

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder