Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Verlopen grafrechten op naam zetten


27 oktober 2020

Vraag nummer: 61847

Geachte heer/mevrouw,

Door de juristen.nl ben ik doorverwezen naar u. Graag wil ik u hierbij vragen om advies?

Het betreft het volgende;

Mijn overgrootvader ligt begraven op de begraafplaats in Roswinkel. Het betreft het graf van Egbert Otten, geboren 06-08-1880 te Beilen en overleden 01-03-1947 te Roswinkel. Graf.nr.: RW-05-Q-13.

Het graf lag er zeer verwaarloosd bij en ik heb het graf opgeknapt. Mijn ouders hebben dat jaren voor hun rekening genomen en sinds mijn moeder is overleden en mijn vader op leeftijd is voel ik mij geroepen om dit over te nemen.

Zo ontmoette ik de beheerder van de begraafplaats die mij vertelde dat waarschijnlijk het graf zal worden geruimd. De beheerder adviseerde mij navraag te doen wie over de grafrechten beschikt. Ik heb hierop via de mail contact opgenomen met de Coördinator Begraafplaatsen, Gemeente Emmen Team SOR/Begraafplaatsen. Met de vraag of er ruimingsplannen zijn en of ik in aanmerking kan komen van de grafrechten.

Het antwoord luidde:
1. Voorlopig geen concrete ruimingsplannen. Maar dit kan elk moment veranderen natuurlijk.
2. Is een reeds 53 jaar verlopen huurgraf; het kan niet worden overgeschreven op uw naam. De termijn van de grafrechten liep t/m 03-03-1967 en het graf staat nu op naam van de gemeente Emmen. Ik krijg niet helder waarom dat alsnog niet zou kunnen.

Mijn vragen aan u:
1. Kan ik voorkomen dat het graf geruimd gaat worden en hoe doe ik dit?
2. Hoe kan ik alsnog in aanmerking komen over de grafrechten?

Egberts vrouw en mijn overgrootmoeder Annigje Moes ligt hier ook begraven. Ooit uitgegeven als 2e klas graf voor onbepaalde tijd met als rechthebbende E. Otten, dit is waarschijnlijk haar man. Dit graf wordt nu wel op mijn naam gezet.

Ik zie antwoord met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

J.Schrik
De Deel 36
9531 MP Borger

Antwoord:

Geachte heer,

Ik heb even naar de 'Beheersverordening begraafplaatsen gemeente Emmen 2019’ van de gemeente Emmen gekeken.

Volgens mij kan het graf nog op uw naam worden gezet. Dat haal ik uit artikel 17 onderdeel d van de beheersverordening.

U kunt schrift vragen om het graf over te schrijven.
Als de gemeente dat weigert, kunt u vragen om een afschrift van het besluit waarmee de grafrechten door het college vervallen zijn verklaard. Als het graf op naam van de gemeente Emmen zou staan - wat ik ernstig betwijfel - dan zou men een besluit daartoe op verzoek ook moeten kunnen tonen.
Als deze besluiten niet getoond kunnen worden, is er geen reden om de overschrijving te weigeren. Dan kunt u een bezwaarschrift indienen.

Stel dat er toch een besluit is waarmee de rechten ooit vervallen zijn verklaard, dan kan het graf toch nog op naam van een nieuwe rechthebbende worden gesteld. Dat is de tweede volzin van onderdeel d van artikel 17.
Weigert men? Bezwaarschrift indien en zonodig naar de rechter.

Dat de termijn al lang geleden verlopen is, speelt geen rol. Het is geen voorwaarde in de verordening dat artikel 17 alleen een beperkte termijn kan worden toegepast.

Zie vergelijkbare vragen over het overdragen van grafrechten in de subrubrieken 'Eigen graf, particulier graf of familiegraf' en 'Graf overschrijven'.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP voor medewerkers van gemeenten

Interactieve dag Wet op de lijkbezorging / Adviesdag begraafplaatsen / Islamitisch begraven

De Wet op de lijkbezorging (Wlb) is de afgelopen jaren steeds meer in het nieuws omdat de huidige wet niet meer geheel aansluit bij de behoeften en wensen in de maatschappij.

Sinds maart 2020 is er nog een opmerkelijke ontwikkeling: gemeenten krijgen te maken met wensen van islamitische inwoners om een eigen begraafplaats te realiseren. Wat is dat eigenlijk: islamitisch begraven? Waar zijn gemeenten toe verplicht? Mr Willem van der Putten is bij een aantal van zulke projecten betrokken.

Mr Willem van der Putten geeft al ruim een decennium cursussen aan medewerkers Publiekszaken / Burgerzaken / Sociale Zaken en uitvaartverzorgers over de Wlb.
In 2020 zijn veel cursussen van andere aanbieders afgelast, maar in samenwerking met het adviesbureau Burger- en Publiekszaken B.V. van Johan van den Broek, dat bij gemeenten een vertrouwde naam heeft, worden 2 bijeenkomsten in ruime zalen mogelijk gemaakt.

Er zal natuurlijk rekening worden gehouden met de dan actuele adviezen en richtlijnen met betrekking tot COVID-19. Dus alles onder dit voorbehoud.

Data:
1. Maandag 30 november 2020 van 09.30 uur tot 16.30 uur; of
2. Maandag 14 december 2020 van 09.30 uur tot 16.30 uur.

Locatie:
Seats2Meet, Stationsplein 49 in Amersfoort.

Kosten:
U kunt deze training bij het adviesbureau Burger- en Publiekszaken B.V. van Johan van den Broek bijwonen voor een bedrag ad € 395,00 per persoon exclusief BTW.
U kunt zich tot 8 dagen voor deze Juridische Adviesdag aanmelden via het emailadres johanvandenbroek@burgerenpubliekszaken.nl

Docent:
Mr. Willem van der Putten is juridisch adviseur en directeur van de Stichting Grafzorg Nederland. Hij was o.a. senior-wetgevingsjurist bij het ministerie van Binnenlandse Zaken, adjunct-gemeentesecretaris en rechter-plaatsvervanger. In de uitvaartbranche geniet hij bekendheid als voormalig voorzitter van de Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen en columnist bij diverse vakbladen. Veel gemeenten maken gebruik van zijn boeken over de Wet op de lijkbezorging en raadplegen zijn juridische adviesrubriek op www.uitvaart.nl/jurist

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu 088 605 1219

Dag en nacht bereikbaar

JA NEE