Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Welke begraafplaatsen bieden een bovengrondse bijzetting?


17 juli 2002

Vraag nummer: 815  (oude nummer: 1137)

Mijn echtgenote heeft de wens te kennen gegeven om in een onafgesloten en/of kist met onvergrendeld deksel te worden bijgezet in een graf dat bovengronds is.
Het liefst in een grafhuisje, maar wij weten inmiddels dat deze in Nederland altans niet tot de mogelijkheden behoren. Tenzij u dit tegen spreekt. Zij wil dus pertinent niet onder de aarde of grond begraven worden in een kist waarvan het deksel is dichtgeschroefd. Een grafkelder behoort ook tot een mogelijkheid. Zijn er in ons land begraafplaatsen die een dergelijke wijze van bijzetting toestaan of bieden?
En dan het liefst in de omgeving van Rotterdam. Wij stellen uw antwoord in deze zeer op prijs.

Antwoord:

U stelt een heerlijke vraag. Want zij geeft de mogelijkheid om een flink aantal voorvoordelen (eigenlijk is het meer onbekendheid met de materie) inzake 'bijzonder begraven' weg te nemen.

Ik splits uw vraag even op.

1. Het is geen enkel probleem om in een kist met onafgesloten deksel begraven te worden. Dat is wettelijk toegestaan. Gewoon iets wat de uitvaartondernemer en natuurlijk vooral de begraafplaats even moeten weten. Niet dat ze op het allerlaatste moment denken "Hé, wat slordig, even de schroeven aandraaien".
Vroeger, tot 1991, was het overigens wel verboden. Misschien dat uw informatie uit die tijd stamt.

2. Een grafhuisje is zonder meer mogelijk. Ook wettelijk toegestaan. Het hoeft zelfs niet eens op een begraafplaats. Het mag ook een apart voor dat doel bestemd gebouw zijn. Gewoon midden in de woonwijk, etc. Maar een begraafplaats biedt toch een betere ambiance en daar zijn de totale kosten ook veel lager.
Het probleem is alleen dat niet elke begraafplaats de bouw van een huisje toestaat. U moet het vooral zoeken bij de wat grotere, oudere begraafplaatsen.
Een grafhuisje is trouwens al eeuwen lang mogelijk, dus ik begrijp niet hoe iemand u kan zeggen dat dit in Nederland niet tot de mogelijkheden behoort.

3. Bovengronds 'begraven' is geen enkel probleem, zoals u indirect al begrijpt uit het antwoord op de vorige vraag. Er kan sprake zijn van een huisje of een tombe.
Een punt is alleen dat de bouw zodanig moet zijn, dat er toch lijkontbinding kan plaatsvinden, zonder (geur)overlast voor de omgeving. Dat kan, technisch gezien.
Ook hier is het weer zaak om de juiste begraafplaats uit te zoeken. En de juiste bouwer en leverancier van een kelder etc.

4. In de regio Rotterdam, waar ik dan maar even in ruime kring Den Haag en Dordrecht onder laat vallen, zijn er zeker begraafplaatsen waar dit te realiseren is. Ik onthoud me er even van om namen van begraafplaatsen te noemen, want als ik er van de pakweg 7 nu 2 noem die het toevallig niet meer doen of onzinnige voorwaarden stellen, komt dat wat vreemd over. Uw voorkeur is natuurlijk Rotterdam, maar
daar ken ik niet alle begraafplaatsen. Het is dus een kwestie van goed informeren, vooral ook na op een begraafplaats gekeken te hebben of er al iets dergelijks staat. Een goede omgeving is ook van belang. Een mooie villa of een woning met heel bijzondere architectuur zet je ook niet zomaar in een straat met rijtjeshuizen.

Feitelijk is vooral het volgende van belang: een goede voorbereiding.
Als u komt te overlijden en u uit dan deze wens, dan is de tijd veel te krap om iets te regelen. Dat kan niet. Regelen moet u dus ruim van tevoren doen. Dan moet u bekijken wat voor soort huisje of tombe u wilt en natuurlijk ook wat in uw budget past. Het is net als bij het kopen en bouwen van een gewoon huis. Zien wat de mogelijkheden zijn, offertes vragen, en dan een beslissing nemen.

Een praktisch belangrijk punt is dan ook de termijn. Als u een huisje of een tombe wilt, neemt u dat niet voor 20 jaar. Dat is iets voor langere termijnen, bijvoorbeeld 50 of 100 jaar. Bijna alle begraafplaatsen geven graven voor 20 jaar, soms 30 jaar uit. Er moet dan iets of iemand zijn die de termijn verlengt. Wettelijk is vastgelegd dat dat maar voor maximaal 10 jaar kan, maar het kan wel telkens opnieuw. Dat kunt u als particulier niet regelen.
Begraafplaatsen zullen bij bijzondere bouwsels ook de eis stellen dat er iets of iemand aanspreekbaar is om onderhoud te plegen. Zijkanten kunnen scheuren, vorst kan een vernietigende werking hebben etc.
Er is in Nederland één instantie die dit voor u kan regelen: Grafzorg Nederland (www.grafzorg.nl). Grafzorg is een instelling die je kunt omschrijven als een zeer gespecialiseerde financiële dienstverlener, die het op zich neemt om de toekomstige betalingen aan grafrechten, (jaarlijkse of 10-jaarlijkse) verplichte onderhoudsbijdragen aan de begraafplaats en eventueel ook voor noodzakelijk onderhoud aan een monument te verrichten. Als het monument ernstige gebreken gaat vertonen, kan het hele grafrecht vervallen en de boel worden gesloopt. Dat is wettelijk geregeld, maar niet de bedoeling van uw moeite en investeringen.
Grafzorg Nederland voorkomt dat.

mr. W.G.H.M. van der Putten

19 augustus 1998

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu 088 605 1219

Dag en nacht bereikbaar

JA NEE