Moslims en grafrechten in Nuenen


18 april 2019

Vraag nummer: 57714

Op de Gemeentelijke Begraafplaats Oude Landen in Nuenen is een apart vak gereserveerd voor moslimbegravingen. Bij de begraving worden begraafkosten en administratiekosten in rekening gebracht en uiteraard ook grafrechten voor onbepaalde tijd. Daarmee is in feite alles voldaan 'tot in eeuwigheid'.

Onderstaande vraag geldt ook voor 'eeuwigdurende' graven van niet-moslims.

Als er geen rechthebbende (meer) te vinden is, mag dan tot uiting worden overgegaan en zo ja: waar moet men dan rekening houden?

Bij voorbaat dank voor uw reactie.

Antwoord:

Geachte heer,

De Nederlandse wet kent geen eeuwigdurende graven. Graven voor onbepaalde tijd komen in de buurt, maar bieden geen garantie dat graven eeuwig blijven bestaan. Vergelijk vraag nummer 56756 'Graven Twenterand echt voor ‘eeuwig’ ? (Nee)' van een half jaar geleden.

Graven kunnen blijven bestaan zo lang als:
- de begraafplaats blijft bestaan;
- er een rechthebbende voor het graf is;
- het grafmonument zich nog in goede staat bevindt. Als een monument breekt, omvalt of de belettering onleesbaar is geworden en de rechthebbende het monument niet opknapt, kunnen de grafrechten vervallen worden verklaard (artikel 28 Wet op de lijkbezorging).

De regeling van deze begraafplaats in Nuenen kent - terecht - geen onderscheid tussen moslims en niet-moslims, voor wat betreft het kunnen aanschaffen van een graf en de mogelijkheid er begraven te worden. Het woord 'moslim' komt in het reglement van deze begraafplaats niet voor. De regels gelden voor iedereen.

Als er geen rechthebbende meer is, omdat die overleden is of afstand van het graf heeft gedaan, kan het recht binnen 1 jaar worden overgeschreven op naam van een opvolger. Gebeurt dat niet, dan kan het bestuur van de stichting die deze begraafplaats beheert, het grafrecht vervallen verklaren.
Wie dit risico niet wil nemen, kan het grafrecht op naam van een rechtspersoon laten zetten, zoals de stichting Grafzorg Nederland (www.grafzorg.nl). Dat kan men al bij leven regelen, of in een testament. Men kan bij deze stichting ook een voorziening regelen voor het repareren of vervangen van het grafmonument bij ernstige schade.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn