Eeuwigdurig begraven conform religie


17 november 2016

Vraag nummer: 48266

Beste heer/mevrouw,

N.a.v. uw website heb ik enkele vragen waarbij ik hoop dat u mij verder kunt helpen.

Het gaat om het Islamitisch begraven.
Met bijna 1 miljoen moslims in Nederland en het feit dat steeds meer Nederlandse moslims van deze generatie ervoor kiezen in Nederland begraven te worden is het Islamitisch begraven een kwestie geworden welke de aandacht vereist.

Een belangrijk aspect in Islamitisch begraven is dat een (mogelijke) verwijdering van het graf wordt uitgesloten. In Nederland is dat heel lastig te bewerkstelligen. Echter is het van belang dat de normen en waarden van het Islamitisch begraven in Nederland wordt gewaarborgd. Zijn mogelijke oplossingen bij u bekend? En hoe kan volgens de Nederlandse wet een islamitische begraafplaats worden bewerkstelligd?

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Het is helemaal niet lastig om in Nederland te bewerkstelligen dat een graf altijd blijft bestaan. De Nederlandse wetgeving geeft die mogelijkheid expliciet aan. Iedere begraafplaats kan graven voor onbepaalde tijd uitgeven. En op iedere begraafplaats kunnen ook gewone graven toch 'eeuwig' in stand worden gehouden, als er maar iemand is die de kosten betaalt en het grafmonument onderhoudt.

Zie ook: zijn Islamitische graven voor eeuwig?


Nederlandse begraafplaatsen hebben in het verleden regelmatig graven voor onbepaalde tijd uitgegeven. Zij hebben echter de ervaring dat het heel moeilijk is om zulke graven in stand te houden, omdat er dan vaak geen nabestaanden zijn die de graven willen onderhouden. En men wil geen onverzorgde verzakte graven met kapotte stenen en dergelijke.

Moslims kunnen zeker eigen islamitische begraafplaatsen oprichten. Ik heb er in het verleden met meerdere personen en partijen contact over gehad en er advies over gegeven. Maar het ontbreekt die personen en partijen vaak aan geld en aan voldoende organisatie en samenwerking om een en ander van de grond te krijgen. Dat is jammer.

Het grootste probleem op dit moment zijn mijns inziens de kosten. Die zal de islamitische gemeenschap zelf moeten opbrengen. Net zoals dat joden, katholieken en protestanten dat ook doen en in het verleden gedaan hebben.

Er zijn wel islamitische gedeelten van gemeentelijke begraafplaatsen. Ik schat in zo'n 40 gemeenten. Maar voor die graven gelden dezelfde termijnen en kosten als voor de andere graven op die begraafplaatsen.

Zolang er nog geen eigen 100% islamitische begraafplaatsen zijn waar eeuwige grafrust gewaarborgd kan worden, is het wel mogelijk om graven op 'gewone' begraafplaatsen voor onbepaalde tijd in stand te houden. Dat kan via de stichting Grafzorg Nederland. Zie over de aankoop en behoud van een graf voor eeuwig:


Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >