Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Islamitische begraafplaats


4 maart 2010

Vraag nummer: 7377  (oude nummer: 15333)

Allereerst dank u wel voor deze website en de mogelijkheid tot het indienen van vragen omtrent begraafplaatsen en begravenissen.

Vraag:

U zult ongetwijfeld bekend zijn met de begravenis regels die gehanteerd worden in de Islam, dit houdt onder andere in dat moslims een eigen begraafplaats dienen te hebben, zoals de men ook de joodse begraafplaatsen kent. In de islam dient iemand die begraven is zijn plek nimmer meer te verlaten. Dit houdt dus in geen ruimingen van graven. Is het mogelijk dmv. een islamitische stichting een particuliere begraafplaats te starten?

Vriendelijke groet,

A.M.

Antwoord:

Geachte heer,

Mijn ervaring met Moslims en begraven is dat er verschillen in wensen zijn, net als bij andere geloofsgemeenschappen. Niet iedere Jood wil per se op een Joodse begraafplaats op een Joodse manier begraven worden, niet iedere Katholiek op een RK kerkhof, etc.

Zeker is het mogelijk voor een Islamitische stichting om een eigen begraafplaats te starten. In wettelijke termen is dat een 'bijzondere' begraafplaats. 'Bijzonder' betekent: niet-gemeentelijk. Alle katholieke, hervormde en particuliere begraafplaatsen zijn bijzondere begraafplaatsen. Zie artikel 37 en volgende van de Wet op de lijkbezorging. Die wet kunt u op deze site vinden in de Infotheek en wel onder het kopje Wetgeving.
Een stichting is een privaatrechtelijke rechtspersoon die een begraafplaats kan aanleggen en in stand kan houden.

Kent u de 'Handleiding Islamitisch Begraven' uit 2007 van drs. Pauline Harmsen? Zie http://www.begraafplaats.nl/publicaties
Daarin wordt ook het aanleggen van een nieuwe begraafplaats behandeld. En alternatieven, zoals het gebruik van een deel van een gemeentelijke begraafplaats als Islamitische begraafplaats.
Een zeer handig en praktisch boekje!

Stichtingen en particulieren die een begraafplaats willen aanleggen kunnen natuurlijk ook altijd van mijn diensten gebruik maken. Gemiddeld begeleid ik de aanleg van 2 of 3 nieuwe begraafplaatsen per jaar.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Zie over Islamitische graven en eeuwige grafrust:

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >