Zorgverleners

Mantelzorgers, professionals, vrijwilligers

Als duidelijk wordt dat genezing van een ziekte niet meer te verwachten valt, verschuift het accent van de zorg van het genezen van de zieke naar het verlichten van klachten (van curatie naar palliatie). Als u al in een verzorgingshuis, verpleeghuis of ziekenhuis verblijft, krijgt u daardoor doorgaans niet met andere zorgverleners te maken. Als u thuis verblijft en door uw ziekte voor het eerst met zorgverlening in aanraking komt, kunt u met diverse hulpverleners te maken krijgen.

Mantelzorgers

Mantelzorgers zijn naaste verzorgers zoals familieleden, vrienden of de partner. Soms is het een heel netwerk, soms is er alleen een partner. Voor 'mantelzorger worden' kiezen mensen niet; ze rollen er als vanzelf in. Het kan voor u moeilijk zijn om u te laten verzorgen door naasten. Tegelijkertijd kan het over en weer ook positief beleefd worden; u heeft bekende, vertrouwde mensen om u heen (fijn voor u), en die bekenden kunnen daadwerkelijk iets voor u betekenen (fijn voor hen).

Mantelzorgers - zeker als het de partner of de kinderen betreft - zijn vaak geneigd alles zelf te willen doen en zichzelf te weinig rust of ontspanning te gunnen. Mantelzorger-zijn is zowel psychisch als lichamelijk zwaar. Door af en toe voor afleiding en/of ontspanning te kiezen, kunnen zij het langer volhouden. Dat is van belang voor alle betrokkenen. Mantelzorgers doen er dan ook goed aan op tijd extra hulp in te schakelen. Dat kan professionele hulp zijn, maar ook de ondersteuning door vrijwilligers of een Steunpunt Mantelzorg.

Professionele zorgverleners

Als u thuis bent, is in eerste instantie de huisarts bij de zorg betrokken. Hij is degene die uw medische situatie in de gaten houdt. De huisarts kan, zodra dat nodig is, de wijkverpleegkundige inschakelen. De wijkverpleegkundigen zorgen voor de basiszorg en coördineren de zorg van andere hulpverleners.

Via de gemeente kunt u huishoudelijke hulp aanvragen. Onder huishoudelijke hulp vallen taken als het boodschappen doen, de (af)was, poetsen, stofzuigen en bedden opmaken.

Vrijwilligers

Wanneer u permanente verzorging nodig heeft, kan mantelzorg en professionele zorg na verloop van tijd ontoereikend worden. Soms is het nodig te verhuizen naar een ziekenhuis, verpleeghuis of verzorgingshuis. Soms kan het inschakelen van 'vrijwilligers palliatieve terminale zorg' dit voorkomen. Deze vrijwilligers zijn overal in het land inzetbaar. Zie ook www.vptz.nl. Vrijwilligers kunnen ondersteunen door bijvoorbeeld te waken of zorgtaken over te nemen. Hun kracht zit in aanwezig zijn en een open oor hebben, voor zowel de zieke als de naasten. Meestal zijn ze snel inzetbaar. Particuliere thuiszorgbureaus geven overigens ook dag- en nachtzorg. Overleg of uw verzekeraar deze (aanzienlijke) kosten betaalt.

Beoordeel dit artikel:

Kunnen we dit artikel verbeteren? Ontbreekt het aan inhoud, of vond u niet precies wat u zocht? Laat ons het weten.
Wilt u een antwoord? Vermeld dan uw e-mailadres!
Verzenden >
Vind een onderneming:

Palliatievezorg.nl

Palliatievezorg.nl

De site voor ongeneeslijk zieken, hun familie en verzorgers.

Lees verder

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE