Fiscale aspecten

Leuker kunnen we het niet maken...

Inkomstenbelasting

De premie voor de overlijdensrisicoverzekering is niet aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. De uitkering is niet belast. Wordt de uitkering op een bankrekening gestort, dan telt het saldo wel mee bij de vermogensrendementsheffing in box 3 van de inkomstenbelasting.

BELANGRIJK OM TE WETEN

Premie verzekering niet aftrekbaar

Nalatenschap tot bepaald bedrag vrijgesteld van erfbelasting

Erfbelasting

Nadat iemand is overleden kan er recht zijn op een nalatenschap (waarde van de bezittingen van de overledene minus de waarde van de schulden). Over die zogeheten verkrijging is belasting verschuldigd. We noemen dat erfbelasting. Het tarief daarvoor is afhankelijk van de mate van verwantheid. Zo betalen echtgenoten en kinderen veel minder dan bijvoorbeeld broers of zussen. Broers en/of zussen betalen weer minder dan bijvoorbeeld neven of nichten. Er geldt wel een vrijstelling. Tot een bepaald bedrag is de nalatenschap vrijgesteld van erfbelasting. Die vrijstelling is ook weer hoger naarmate de verwantschap nauwer is. Tussen echtgenoten/partners bestaat een hoge vrijstelling (2011: € 603.600,-). De vrijstelling bij erven van kinderen en kleinkinderen is maar € 19.114,-. De vrijstelling bij erven van ouders is € 45.270,-

Tussen echtgenoten/partners geldt dus een hoge vrijstelling. Een uitkering uit een overlijdensverzekering wordt in beginsel gerekend tot de nalatenschap. Er geldt op die regel echter een uitzondering. Als het gaat om ongehuwd samenwonenden, of gehuwden waarvoor (de juiste) huwelijksvoorwaarden gelden (het paar is dus niet in gemeenschap van goederen getrouwd), dan kan een heffing van erfbelasting over de verzekeringsuitkering voorkomen worden. Dan moet wel worden aangetoond dat er geen premie is betaald uit het vermogen van de overledene. Dat kan bereikt worden door de verzekering kruislings te sluiten. Met kruislings sluiten bedoelen we dat de premie van het overlijdensrisico voor verzekerde 1 verschuldigd is door verzekerde 2 en omgekeerd. Als de huwelijksvoorwaarden juist zijn opgesteld en de polis ook correct is opgemaakt is het niet van belang wie, via welke bankrekening uiteindelijk de premie heeft betaald.

Kijk voor meer informatie op www.belastingdienst.nl.

Beoordeel dit artikel:

Kunnen we dit artikel verbeteren? Ontbreekt het aan inhoud, of vond u niet precies wat u zocht? Laat ons het weten.
Wilt u een antwoord? Vermeld dan uw e-mailadres!
Verzenden >
Vind een onderneming:

Erfbelasting betalen over kindsdeel?
Reportage door: uitvaart
Meer reportages