nieuws

Facultatieve
Sponsors

Herdenkingsmiddag verstrooiterrein De Eendenkooi

Wandelen en herinneringen ophalen

10 september 2009

Zaterdag 19 september is verstrooiterrein De Eendenkooi - einde Oude Middelhorst, voorbij de Ree - te Haren één middag toegankelijk voor het publiek. Van 13.00 tot 16.00 uur kunnen nabestaanden van mensen van wie de as op dit terrein is verstrooid, vrij rondwandelen. Tijdens de herdenkingsmiddag kan men het sfeervolle terrein bezoeken, terwijl men nadenkt en herinneringen ophaalt. De sfeer, begeleiding en opvang ter plekke maken liefdevol herdenken mogelijk. De herdenking is dit jaar voor de vijfde keer en wordt elke derde zaterdag in september gehouden.

Behoefte

Met de openstelling willen de organisatoren voldoen aan de groeiende vraag van nabestaanden om de plek waar hun dierbare is verstrooid te kunnen bezoeken. De jaarlijkse openstelling voorziet structureel in de behoefte van nabestaanden. Sinds 1972 is De Eendenkooi in gebruik als verstrooiterrein. Doordat de asresten anoniem en op ongemarkeerde plaatsen werden verstrooid, zal het voor nabestaanden niet mogelijk zijn zich op een bepaalde plek te oriënteren. De Eendenkooi is de laatste rustplaats van hun dierbare. Gezien de natuurlijke opzet is het terrein niet goed toegankelijk voor minder validen. De herdenkingsmiddag is een gezamenlijk initiatief van zes grote uitvaartondernemingen: Yarden, Algemeen Belang, Monuta, Uitvaartcentrum Boerhaavelaan, Westera Uitvaartverzorging en Uitvaartcentrum Ardante. De middag komt tot stand in samenwerking met Gemeente Haren en Stichting Het Groninger Landschap.

Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn