De aankoop van een graf bij leven is onder strikte voorwaarden van de Inkomstenbelasting aftrekbaar als buitengewone uitgave. Begraafplaatsen kunnen niet aan deze voorwaarden voldoen; Grafzorg Nederland wel. We laten u de verschillen zien tussen enerzijds het zelf kopen en verlengen van het graf en anderzijds aankoop via Grafzorg.
De fiscaal aftrekbare aankoop of reservering van een graf, met een deposito voor een grafmonument, is bijzonder aantrekkelijk, omdat kinderen na uw overlijden geen fiscale aftrek meer hebben. U zelf wel. U bent uiteraard vrij in de keuze van de begraafplaats en het soort monument en de leverancier; voor uw nabestaanden geldt later hetzelfde.

We nemen als voorbeeld een familiegraf op een begraafplaats in Zuid-Holland. Grafrechten bedragen
EURO 1.200,- per 20 jaar en de jaarlijkse onderhoudskosten zijn EURO 100,-. De kosten van een solide liggende grafsteen zijn EURO 3.000,-
Dit zijn de netto kosten (inclusief de kosten van Grafzorg) voor iemand in het 42% tarief Inkomstenbelasting. Links staan de kosten voor de nabestaanden; rechts die van uzelf:

20 jaar
30 jaar
40 jaar
50 jaar
100 jaar
'eeuwig'
Nabestaanden
6.200,-
7.800,-
9.400,-
11.000,-
19.000,-
kan niet
Zelf via Grafzorg
4.315,-
5.420,-
6.150,-
6.600,-
6.900,-
7.100,-