De aankoop van een graf bij overlijden is van de Inkomstenbelasting aftrekbaar als buitengewone uitgave. Wij laten u de verschillen zien tussen enerzijds het zelf kopen en verlengen van het graf en anderzijds eenmalige afkoop via Grafzorg.
Bij het zelf kopen en verlengen is beperkte aftrek mogelijk; via Grafzorg volledige aftrek.
We nemen als voorbeeld een familiegraf op een gemeentelijke begraafplaats in Zuid-Holland. Grafrechten bedragen
EURO 1.200,- per 20 jaar en de jaarlijkse onderhoudskosten zijn EURO 100,-.
Dit zijn de (afgeronde) netto kosten (inclusief de kosten van Grafzorg Nederland) voor iemand in het 52% tarief Inkomstenbelasting:

20 jaar
30 jaar
40 jaar
50 jaar
100 jaar
'eeuwig'
zelf kopen
2.570,-
4.170,-
5.770,-
7.370,-
15.370,-
kan niet
via Grafzorg kopen
1.840,-
2.760,-
3.500,-
4.000,-
4.450,-
4.650,-

Men bespaart via Grafzorg ook extra successierechten, wat niet is meegerekend.