In 'de kleine lettertjes' van bijna iedere begraafplaats staat dat een graf op naam van een rechthebbende moet staan. Als het graf niet op iemands naam staat, kan het graf vervallen worden verklaard. Ongeacht of er voor een lange termijn of zelfs 'eeuwigdurend' betaald is.
Als een rechthebbende is overleden, gaat een begraafplaats altijd op zoek naar familieleden. Begraafplaatsen zijn daar zorgvuldig in. Maar als er niemand te vinden is of wanneer een nabestaande weigert de zorg voor het graf op zich te nemen, valt het doek. Het graf wordt vogelvrij. De begraafplaats mag het op elk moment verwijderen.
Wie het graf via Grafzorg Nederland heeft gekocht of een oud graf in beheer geeft, voorkomt dat.